SAT-IV: Taluka Wise Report

Class VIII
District Taluka Average Language (Out of 100) Average Maths (Out of 100) Average Science (Out of 100) Overall Average (Out of 100)
Badin Badin 38.64 18.49 22.08 26.4
Larkana Bakrani 28.61 24.76 24.77 26.05
West Karachi Baldia Tow 41.03 18.79 22.9 27.57
Naushero Feroz Bhirya 39.94 26.94 27.62 31.5
Malir Karachi Bin Qasim 44.5 27.6 28.32 33.47
Tando Mohd Khan Bulri Shah 36.19 24.76 25.51 28.82
Tharparkar Chachro 35.05 23.72 24.69 27.82
Tando Allah yar Chamber 37.32 17.76 22.24 25.77
Sukkur CITY SUKKU 38.78 18.35 24.17 27.1
Dadu Dadu 38.66 19.2 23.53 27.13
Ghotki Daharki 22.84 14.97 17.09 18.3
Shaheed Benarzirabad Daur 41.93 18.88 22.56 27.79
Mirpur Khas Digri 30.32 21.43 25.21 25.66
Tharparkar Diplo 40.09 31.65 32.08 34.6
Larkana Dokri 30.55 26.66 26.77 27.99
Khairpur Mirs Faiz Ganj 28.23 21.98 20.21 23.47
Malir Karachi Gadap Town 39.02 21.37 23.98 28.13
Khairpur Mirs Gambat 28.05 25.67 22.33 25.35
Jacobabad Garhi Khai 28.04 30.95 30.57 29.85
Shikarpur Garhi Yasi 27.92 31.75 30.31 29.99
Thatta Ghorabari 40.6 21.89 22.93 28.47
Ghotki Ghotki 30.82 23.53 23.78 26.04
Badin Golarchi-S 39.74 18.26 22.25 26.75
Central Karachi Gulberg To 40.27 23.36 26.85 30.16
East Karachi Gulshan-e- 46.25 20.63 24.09 30.33
Matyari Hala 39.82 22.64 23.71 28.72
Mirpur Khas Hussain Bu 20.58 9.47 12.69 14.25
Hyderabad Hyderabad 34.47 17.13 21.49 24.36
Hyderabad Hyderabad 37.02 18.89 21.83 25.91
Jacobabad Jacobabad 31.09 29.4 29.53 30.01
Sanghar Jam Nawaz 39.35 20.91 22.79 27.68
East Karachi Jamshed To 41.75 21.26 25.86 29.63
Sujawal Jati 35.4 18.82 20.59 24.94
Tando Allah yar Jhando Mar 41.93 23.32 28.18 31.15
Mirpur Khas Jhuddo 25.9 20.36 19.17 21.81
Dadu Johi 36.79 18.39 23.84 26.34
Dadu K N Shah 37.46 18.86 23.75 26.69
Kamber -Shahdadkot Kambar 41.58 21.85 26.81 30.08
Kashmore Kandhkot 37.1 20.31 21.89 26.43
Naushero Feroz Kandiaro 37.44 23.51 23.25 28.06
Kashmore Kashmore 39.76 23.4 24.34 29.16
Shaheed Benarzirabad Kazi Ahmed 47.37 23.58 28.4 33.11
South Karachi Kemari Tow 44.31 20.81 24.91 30.01
Thatta Keti Bunda 43.46 20.85 22.64 28.98
Khairpur Mirs Khairpur M 25.75 21.19 18.45 21.8
Ghotki Khan Garh 28.77 24.89 27.31 26.99
Shikarpur Khanpur 29.55 29.72 28.73 29.33
Sanghar Khipro 41.11 22.53 27.7 30.45
Khairpur Mirs Kingri 27.46 18.41 20.07 21.98
Korangi Karachi Korangi To 48.47 20.89 27.12 32.16
Khairpur Mirs Kot Diji 27.23 21.26 20.22 22.9
Mirpur Khas Kot Ghulam 19.65 11.94 15.53 15.71
Jamshoro Kotri 47.31 19.93 25.27 30.84
Umerkot Kunri 41.65 23.87 26.74 30.75
Shikarpur Lakhi 27.53 32.02 30.13 29.89
Korangi Karachi Landhi Tow 46.46 21.33 26.54 31.44
Larkana Larkana 32.61 26.8 27.12 28.84
Hyderabad Latifabad 37.31 20.23 22.98 26.84
Central Karachi Liaqatabad 44.62 20.77 26.75 30.71
South Karachi Lyari Town 41.02 20.26 25.05 28.77
Korangi Karachi Malir Town 44.67 21.03 26.58 30.76
Jamshoro Manjhand 42.91 17.18 25.85 28.65
Badin Matli 38.8 21.79 26.31 28.97
Dadu Mehar 40.82 18.75 24.59 28.05
Naushero Feroz Mehrabpur 36.32 23.66 23.74 27.9
Kamber -Shahdadkot Miro Khan 38.15 18.58 21.84 26.19
Sujawal Mirpur Bit 41.46 23.1 26.8 30.45
Mirpur Khas Mirpur Kha 30.4 18.08 24.21 24.23
Ghotki Mirpur Mat 31.36 28.11 28.94 29.47
Thatta Mirpur Sak 40.91 20.39 21.88 27.73
Khairpur Mirs Mirwah 26.77 23.71 21.86 24.11
Tharparkar Mithi 40.68 31.05 30.05 33.92
Matyari Mitiari 36.1 17.54 21.99 25.21
Naushero Feroz Moro 41 30.14 28.64 33.26
Tharparkar Nagarparka 34.07 20.62 21.14 25.27
Khairpur Mirs Nara 22.97 25.38 20.21 22.85
Kamber -Shahdadkot Naseerabad 42.23 19.88 28.41 30.17
Naushero Feroz Naushero F 38.75 24.6 23.81 29.06
Shaheed Benarzirabad Nawab Shah 39.79 21.62 21.8 27.74
Central Karachi New Karach 45.7 20.34 25.64 30.56
Sukkur NEW SUKKUR 30.23 18.04 20.8 23.03
Central Karachi North Nazi 49.05 23.34 26.88 33.09
West Karachi Orangi Tow 47.45 22.39 29.26 33.03
Sukkur PANO AKIL 33.67 18.89 21.98 24.85
Umerkot Pithoro 43.16 21.35 23.96 29.49
Hyderabad Qasimabad 42.23 17.22 22.52 27.32
Kamber -Shahdadkot Qubo Saeed 32.27 16.06 19.78 22.7
Larkana Rato Dero 32.22 27.39 27.3 28.97
Sukkur ROHRI 37.61 17.83 21.79 25.74
South Karachi Saddar Tow 45.11 22.52 27.48 31.7
Matyari Saeedabad 44.35 25.88 29.21 33.15
Shaheed Benarzirabad Sakrand 40.2 23.66 24.78 29.55
Sukkur SALEHPAT 48.08 29.15 24.33 33.85
Umerkot Samaro 39.56 22.43 24.76 28.91
Sanghar Sanghar 42.64 21.52 24.1 29.42
Jamshoro Sehwan 41.32 17.03 21.27 26.54
Sujawal Shah Bunda 40.47 22.73 33.1 32.1
Korangi Karachi Shah Faisa 51.3 22 28.35 33.88
Kamber -Shahdadkot Shahdadkot 34.59 16.7 18.29 23.19
Sanghar Shahdadpur 35.29 17.62 20.55 24.49
Shikarpur Shikarpur 30.72 31.45 30.54 30.9
Kamber -Shahdadkot Sijawal Ju 40.69 19.26 25.99 28.65
Mirpur Khas Sindhri 21.71 14.83 16.02 17.52
Sanghar Sinjhoro 39.8 20.77 23.31 27.96
West Karachi SITE Town 44.86 20.57 25.47 30.3
Khairpur Mirs Sobhodero 29.96 23.62 21.48 25.02
Sujawal Sujawal 41.3 27.53 31.06 33.3
Badin Talhar 42.36 26.19 26.77 31.78
Sanghar Tando Adam 39.66 20.03 22.03 27.24
Tando Allah yar Tando Alla 41.79 21.31 26.8 29.96
Badin Tando Bago 43.49 24.91 29.52 32.64
Tando Mohd Khan Tando Ghul 35.14 26.02 26.81 29.32
Tando Mohd Khan Tando Mohd 35.35 22.85 25.06 27.75
Kashmore Tangwani 30.52 17.45 19.79 22.59
Jamshoro Thana Bula 43.87 19.59 23.81 29.09
Thatta Thatta 35.82 20.02 22.66 26.17
Jacobabad Thull 28.04 31.87 29.76 29.89
Ghotki Ubauro 25.48 24.53 24.63 24.88
Umerkot Umerkot 38.7 21.47 25.59 28.59
Kamber -Shahdadkot Warrah 39.79 15.77 23.31 26.29