SAT-IV: Taluka Wise Report

Class V
District Taluka Average Language (Out of 100) Average Maths (Out of 100) Average Science (Out of 100) Overall Average (Out of 100)
Badin Badin 30.04 19.47 20.87 23.46
Larkana Bakrani 22.32 16.07 15.79 18.06
West Karachi Baldia Tow 40.23 19.92 23.21 27.79
Naushero Feroz Bhirya 38.31 31.8 27.38 32.5
Malir Karachi Bin Qasim 41.13 30.88 28.94 33.65
Tando Mohd Khan Bulri Shah 30.15 17.97 21.31 23.14
Tharparkar Chachro 25.85 25.59 24.36 25.27
Tando Allah yar Chamber 27.59 17.2 22.2 22.33
Sukkur CITY SUKKU 32.26 19.57 23.3 25.04
Dadu Dadu 33.04 22.65 20.04 25.25
Ghotki Daharki 24.44 21.04 20.72 22.07
Shaheed Benarzirabad Daur 34.51 23 22.44 26.65
Mirpur Khas Digri 32.6 28.38 25.57 28.85
Tharparkar Diplo 30.58 32.8 30.46 31.28
Larkana Dokri 23.86 17.83 18.74 20.14
Khairpur Mirs Faiz Ganj 26.1 20.26 18.89 21.75
Malir Karachi Gadap Town 38.45 24.6 25.19 29.41
Khairpur Mirs Gambat 28.51 22.39 19.79 23.56
Jacobabad Garhi Khai 28.63 30.54 29.35 29.51
Shikarpur Garhi Yasi 28.38 23.28 23.82 25.16
Thatta Ghorabari 39.17 27.25 25.56 30.66
Ghotki Ghotki 29.5 24.92 24.41 26.27
Badin Golarchi-S 29 18.22 20.71 22.65
Central Karachi Gulberg To 35.17 21.53 23.57 26.76
East Karachi Gulshan-e- 42.66 21.45 23.41 29.17
Matyari Hala 36.19 26.21 23.36 28.59
Mirpur Khas Hussain Bu 25.31 18.9 20.72 21.64
Hyderabad Hyderabad 27.91 16.35 19.16 21.14
Hyderabad Hyderabad 27.61 18.38 20.68 22.22
Tharparkar Islamkot 38.57 48.34 44.17 43.69
Jacobabad Jacobabad 27.3 28.65 28.11 28.02
Sanghar Jam Nawaz 34.62 23.04 22.83 26.83
East Karachi Jamshed To 39.64 23.31 26.64 29.86
Sujawal Jati 33.36 21.84 22.98 26.06
Tando Allah yar Jhando Mar 36.25 24.72 26.54 29.17
Mirpur Khas Jhuddo 32.82 30.45 28.54 30.61
Dadu Johi 31.85 22.73 21.53 25.37
Dadu K N Shah 31.98 22.27 20.75 25
Kamber -Shahdadkot Kambar 34.81 22.88 22.43 26.71
Kashmore Kandhkot 30.5 18.78 19.69 22.99
Naushero Feroz Kandiaro 32.09 24.22 20.83 25.71
Kashmore Kashmore 34.45 23.72 23.13 27.1
Shaheed Benarzirabad Kazi Ahmed 36.4 24.61 21.17 27.39
South Karachi Kemari Tow 34.06 22.32 23.69 26.69
Thatta Keti Bunda 42.48 27.23 29.41 33.04
Khairpur Mirs Khairpur M 25.72 19.23 18.03 20.99
Ghotki Khan Garh 28.3 22.94 22.87 24.7
Shikarpur Khanpur 27.45 25.72 24.36 25.84
Sujawal Kharo Chan 30 18.33 16.67 21.67
Sanghar Khipro 34.65 25.72 23.97 28.11
Khairpur Mirs Kingri 30.11 21.64 19.78 23.84
Korangi Karachi Korangi To 43.41 24.17 28.53 32.04
Khairpur Mirs Kot Diji 28.49 24.68 21.05 24.74
Mirpur Khas Kot Ghulam 25.61 21.45 21.69 22.92
Jamshoro Kotri 36.1 21.77 24.45 27.44
Umerkot Kunri 35.87 32.36 28.93 32.39
Shikarpur Lakhi 23.09 21.27 21.42 21.93
Korangi Karachi Landhi Tow 40.59 24.92 25.42 30.31
Larkana Larkana 28.26 19.35 19.77 22.46
Hyderabad Latifabad 27.13 19.02 20.94 22.37
Central Karachi Liaqatabad 40.81 22.92 25.67 29.8
South Karachi Lyari Town 39.34 24.33 26.6 30.09
Korangi Karachi Malir Town 38.41 22.82 26.11 29.12
Jamshoro Manjhand 36.27 22.87 26.58 28.57
Badin Matli 37.02 29.22 23.95 30.06
Dadu Mehar 35.55 25.77 23.14 28.15
Naushero Feroz Mehrabpur 32.88 25.17 22.74 26.93
Kamber -Shahdadkot Miro Khan 31.96 20.89 21 24.62
Sujawal Mirpur Bit 37.38 29.05 29.56 32
Mirpur Khas Mirpur Kha 27.84 21.87 23.48 24.4
Ghotki Mirpur Mat 28.73 24.51 23.08 25.44
Thatta Mirpur Sak 33.09 23.8 23.23 26.7
Khairpur Mirs Mirwah 27.96 22.78 20.39 23.71
Tharparkar Mithi 32.36 35.16 29.35 32.29
Matyari Mitiari 30.76 20 21.01 23.92
Naushero Feroz Moro 38.33 32.09 26.71 32.38
Tharparkar Nagarparka 30.05 29.91 27.47 29.14
Khairpur Mirs Nara 26.69 25.38 22.43 24.83
Kamber -Shahdadkot Naseerabad 32.24 21.9 20.64 24.93
Naushero Feroz Naushero F 33.21 28.31 24.17 28.56
Shaheed Benarzirabad Nawab Shah 33.82 20.78 20.79 25.13
Central Karachi New Karach 43.03 25.06 26.47 31.52
Sukkur NEW SUKKUR 25.59 16.71 20.16 20.82
Central Karachi North Nazi 42.25 22.58 25.11 29.98
West Karachi Orangi Tow 42.82 30.42 30.38 34.54
Sukkur PANO AKIL 26.74 18.16 18.93 21.28
Umerkot Pithoro 32.89 25.14 25.06 27.7
Hyderabad Qasimabad 37.68 19.95 24.66 27.43
Kamber -Shahdadkot Qubo Saeed 25.08 15.94 17.82 19.61
Larkana Rato Dero 30.4 24.53 22.76 25.9
Sukkur ROHRI 27.1 16.25 18.11 20.49
South Karachi Saddar Tow 43.8 24.79 26.47 31.69
Matyari Saeedabad 36.52 27.16 25.6 29.76
Shaheed Benarzirabad Sakrand 38.57 29.21 25.44 31.07
Sukkur SALEHPAT 42.62 31.9 27.67 34.06
Umerkot Samaro 34.87 29.88 25.46 30.07
Sanghar Sanghar 34.82 24.41 23.71 27.65
Jamshoro Sehwan 35.33 22.39 22.45 26.73
Sujawal Shah Bunda 32.85 20.5 23.15 25.5
Korangi Karachi Shah Faisa 43.17 24.63 28.26 32.02
Kamber -Shahdadkot Shahdadkot 30.47 18.09 20.87 23.14
Sanghar Shahdadpur 32.52 19.42 20.57 24.17
Shikarpur Shikarpur 27.17 20.66 22.23 23.35
Kamber -Shahdadkot Sijawal Ju 30.6 19.84 20.26 23.56
Mirpur Khas Sindhri 29.47 26.68 26.16 27.44
Sanghar Sinjhoro 32.7 21.07 21.07 24.95
West Karachi SITE Town 38.56 22.76 24.96 28.76
Khairpur Mirs Sobhodero 29.9 22.04 18.43 23.46
Sujawal Sujawal 38.76 29.78 28.06 32.2
Badin Talhar 33.06 24.42 22.81 26.76
Sanghar Tando Adam 35.46 24.34 22.84 27.55
Tando Allah yar Tando Alla 35.2 22.02 23.93 27.05
Badin Tando Bago 39.39 32.06 28.18 33.21
Tando Mohd Khan Tando Ghul 34.05 22.23 23.69 26.66
Tando Mohd Khan Tando Mohd 33.28 20.36 23.84 25.83
Kashmore Tangwani 27.84 19.43 19.08 22.12
Jamshoro Thana Bula 42.36 28.57 29.07 33.33
Thatta Thatta 29.62 19.86 21.19 23.56
Jacobabad Thull 26.85 29.35 28.27 28.16
Ghotki Ubauro 30.19 26.27 25.14 27.2
Umerkot Umerkot 30.1 27.01 23.79 26.96
Kamber -Shahdadkot Warrah 31.74 19.71 19.51 23.65