SAT-VI: Taluka Wise Report

Class V
District Taluka Average Language (Out of 100) Average Maths (Out of 100) Average Science (Out of 100) Overall Average (Out of 100)
Badin Badin 33.24 21.79 18.64 24.56
Badin Golarchi-S.F.Rao 32.96 19.54 19.17 23.89
Badin Matli 34.45 21.1 17.76 24.44
Badin Talhar 33.4 21.8 18.9 24.7
Badin Tando Bago 39.92 29.77 26.45 32.04
Central Karachi Gulberg Town 26.92 20.6 19.55 22.36
Central Karachi Liaqatabad Town 31.09 22.8 22.92 25.6
Central Karachi New Karachi Town 32.5 23.85 23.71 26.69
Central Karachi North Nazimabad T 31.45 22.68 22.11 25.41
Dadu Dadu 38.26 24.6 20.78 27.88
Dadu Johi 38.87 22.63 19.92 27.14
Dadu K N Shah 33.29 20.24 16.85 23.46
Dadu Mehar 41.18 26.26 21.94 29.8
East Karachi Gulshan-e-Iqbal T 33.31 22.76 22.19 26.08
East Karachi Jamshed town 31.86 23.64 23.67 26.39
Ghotki Daharki 33.36 21.97 19.62 24.98
Ghotki Ghotki 35.35 25.31 21.41 27.36
Ghotki Khan Garh 33.25 23.55 19.31 25.37
Ghotki Mirpur Mathelo 34.42 22.15 18.82 25.13
Ghotki Ubauro 32.37 22.85 19.81 25.01
Hyderabad Hyderabad 31.92 19.69 17 22.87
Hyderabad Hyderabad City 24.7 18.01 16.75 19.82
Hyderabad Latifabad 24.06 17.48 16.13 19.23
Hyderabad Qasimabad 36.37 21.22 18.89 25.49
Jacobabad Garhi Khairo 34.36 19.16 17.9 23.81
Jacobabad Jacobabad 31.19 17.57 15.91 21.55
Jacobabad Thull 31.68 18.81 16.56 22.35
Jamshoro Kotri 32.79 20.48 18.47 23.91
Jamshoro Manjhand 37.09 21.9 19.28 26.09
Jamshoro Sehwan 38.01 22.44 18.74 26.39
Jamshoro Thana Bula Khan 39.2 21.8 19.45 26.82
Kambar-Shahdadkot Kambar 35.25 21.22 18.74 25.07
Kambar-Shahdadkot Miro Khan 31.93 20.85 18.2 23.66
Kambar-Shahdadkot Naseerabad 36.38 23.38 18.17 25.98
Kambar-Shahdadkot Qubo Saeed Khan 31.72 17.14 15.28 21.38
Kambar-Shahdadkot Shahdadkot 32.12 18.14 18.35 22.87
Kambar-Shahdadkot Sijawal Junejo 28.51 18.15 16.34 21
Kambar-Shahdadkot Warrah 31.31 18.04 15.91 21.75
Kashmore Kandhkot 32.97 22.26 18.2 24.47
Kashmore Kashmore 35.16 21.7 19.69 25.51
Kashmore Tangwani 25.72 17 14.72 19.15
Khairpur Mirs Faiz Ganj 34.9 19.08 18.94 24.31
Khairpur Mirs Gambat 38.89 21.17 19.65 26.57
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 35.33 20.33 19.21 24.95
Khairpur Mirs Kingri 36.59 20.31 18.05 24.99
Khairpur Mirs Kot Diji 35.86 20.79 18.52 25.06
Khairpur Mirs Mirwah 36.8 22.22 19.53 26.18
Khairpur Mirs Nara 35.11 18.24 17.45 23.6
Khairpur Mirs Sobhodero 39.36 21.94 18.78 26.69
Korangi Karachi Korangi Town 30.33 20.46 21.47 24.09
Korangi Karachi Landhi Town 30.53 21.67 20.47 24.22
Korangi Karachi Malir Town 28.34 19.83 20.3 22.83
Korangi Karachi Shah Faisal Town 34.82 22.49 22.51 26.61
Larkana Bakrani 25.53 15.93 13.64 18.37
Larkana Dokri 26.58 15.02 13.54 18.38
Larkana Larkana 29.88 17.52 15.88 21.09
Larkana Rato Dero 34.1 21.75 18.83 24.89
Malir Karachi Bin Qasim Town 30.57 19.72 18.56 22.95
Malir Karachi Gadap Town 32.26 22.3 19.4 24.65
Matiari Hala 34.27 23.87 18.17 25.44
Matiari Matiari 33.53 19.74 17.19 23.48
Matiari Saeedabad 38.38 27.17 20.79 28.78
Mirpur Khas Digri 46.21 38.4 31.18 38.6
Mirpur Khas Hussain Bux Mari 33.01 22.96 19.85 25.27
Mirpur Khas Jhuddo 43.73 35.73 30.51 36.66
Mirpur Khas Kot Ghulam Mohd 32.75 23.23 20.73 25.57
Mirpur Khas Mirpur Khas 30.72 20.64 19.55 23.64
Mirpur Khas Sindhri 45.94 31.39 25.61 34.31
Naushero Feroz Bhirya 41.87 29.89 26.01 32.59
Naushero Feroz Kandiaro 35.92 21.98 17.97 25.29
Naushero Feroz Mehrabpur 34.79 22.3 19.76 25.62
Naushero Feroz Moro 43.15 27.88 22.47 31.17
Naushero Feroz Naushero Feroz 32.48 21.09 17.32 23.63
Sanghar Jam Nawaz Ali 37.72 25.72 21.05 28.16
Sanghar Khipro 32.96 23.16 18.69 24.94
Sanghar Sanghar 32 21.32 18.86 24.06
Sanghar Shahdadpur 34.01 21.82 18.2 24.67
Sanghar Sinjhoro 32.79 20.28 16.83 23.3
Sanghar Tando Adam 32.6 22.27 17.9 24.26
Shaheed Benazirabad Daur 31.67 19.46 16.99 22.7
Shaheed Benazirabad Kazi Ahmed 37.4 24.11 19.76 27.09
Shaheed Benazirabad Nawab Shah 33.34 20.6 17.27 23.74
Shaheed Benazirabad Sakrand 37.72 24.95 20.04 27.57
Shikarpur Garhi Yasin 25.32 15.52 14.27 18.37
Shikarpur Khanpur 29.7 17.45 15.36 20.84
Shikarpur Lakhi 25.55 16.04 14.43 18.67
Shikarpur Shikarpur 27.66 17.5 15.62 20.26
South Karachi Kemari Town 29.53 21.84 21.22 24.2
South Karachi Lyari Town 28.17 20.86 18.78 22.6
South Karachi Saddar Town 31.48 22.25 22.48 25.4
Sujawal Jati 37.87 19.5 18.61 25.33
Sujawal Mirpur Bithoro 38.12 24.64 21.11 27.96
Sujawal Shah Bundar 36.72 23.73 21.65 27.37
Sujawal Sujawal 41.8 29.26 23.23 31.43
Sukkur CITY SUKKUR 27.89 20.44 19.57 22.63
Sukkur NEW SUKKUR 25.43 16.8 15.51 19.25
Sukkur PANO AKIL 26.78 17.57 16.1 20.15
Sukkur ROHRI 25.19 15.91 14.53 18.54
Sukkur SALEHPAT 41.44 25.46 21.26 29.39
Tando Allah Yar Chamber 30.11 17.73 17.09 21.64
Tando Allah Yar Jhando Mari 37.58 23.3 21.73 27.53
Tando Allah Yar Tando Allah Yar 34.05 22.57 20.51 25.71
Tando Mohd Khan Bulri Shah Karim 33.25 19.72 16.03 23
Tando Mohd Khan Tando Ghulam Hyde 34.14 18.76 17.88 23.59
Tando Mohd Khan Tando Mohd Khan 33.7 22.27 19.7 25.23
Tharparkar Chachro 35.91 24.35 19.62 26.63
Tharparkar Diplo 35.73 24.34 22.27 27.45
Tharparkar Mithi 35.12 26.39 20.97 27.5
Tharparkar Nagarparkar 35.32 23.34 19.49 26.05
Thatta Ghorabari 43.87 29.46 25.86 33.06
Thatta Keti Bundar 43.75 24.68 21.68 30.04
Thatta Mirpur Sakro 34.36 23.25 21.01 26.21
Thatta Thatta 31.86 20.23 18.96 23.68
Umerkot Kunri 40.42 31.37 25 32.26
Umerkot Pithoro 39.78 24.78 21.23 28.6
Umerkot Samaro 39.98 26.17 22.85 29.66
Umerkot Umerkot 35.91 23.8 20.69 26.8
West Karachi Baldia Town 29.05 20.72 19.99 23.25
West Karachi Orangi Town 29.29 24.49 25.46 26.41
West Karachi SITE Town 28.09 19.6 19.69 22.46