SAT-II: UC Wise Report

District Taluka UC Average Language (Out of 100) Average Maths (Out of 100) Average Science (Out of 100)
Badin Badin 5-Muhammad Khan Bhurgari 33.65 24.67 23.26
Badin Golarchi S.F. Rao 3-Dubi 12.16 13.43 13.77
Badin Golarchi S.F. Rao 4-Tari 22.18 14.31 16.06
Badin Golarchi S.F. Rao 8-Ahmed Rajo 16.96 13.91 12.93
Badin Matli 11-Budho Kambrani 34.74 21.11 19.05
Badin Matli 4-Kharkara 31.83 18.42 18.03
Badin Tando Bago 8-Khadhro 41.91 21.8 23.2
Badin Tando Bago 9-Dadah 38.65 21.2 22.75
Dadu Mehar 2-Thariri Muhbat 16 10.85 11.09
Dadu Mehar 5-Shah Punjo 34.15 15.17 16.35
Dadu Mehar 9-Mehar 40.34 22.29 18.25
Hyderabad Latifabad 7-Latifabad UC-7 24.5 11.75 13.75
Matiari Hala 5-Bhit Shah 31.25 16.92 15.47
Matiari Matiari 1-Matiari 26.49 12.85 13.74
Matiari Matiari 3-Tajpur 16.8 9.82 7.01
Shaheed Benazirabad Daur 4-Jhoro Khan Sher 34.49 24.26 24.86
Shaheed Benazirabad Daur 8-23-Suhelo-8 39.71 26.59 22.5
Shaheed Benazirabad Nawabshah 1-Nawabshah-1 29.18 13.59 17.35
Tando Allahyar Chamber 4-Dad Khan Jarwar 23.65 16.28 15.9
Tando Allahyar Chamber 5-Sanjar Chang 46.54 20.96 23.27
Tando Allahyar Tando Allahyar 6-Dh. Bozdar 26.96 13.31 12.81
Thatta Ghorabari 2-Mahar 20.63 18.13 19.38
Thatta Thatta 11-Tando Hafiz Shah 18.13 10 10.63
Karachi City Baldia Town 6-Muslim Mujahid Colony 38.14 19.12 23.57
Karachi City Baldia Town 7-Muhajir Camp 34.09 15.53 21.35
Karachi City Bin Qasim Town 4-Quaid Abad 48.28 38.54 33.62
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 4-Essa Nagri 39.21 21.33 26.55
Karachi City Kemari Town 2-Sultanabad 39.92 19.7 26.26
Karachi City Landhi Town 5-Sharafi Goth 30.2 22.22 20.83
Karachi City Liaqatabad Town 6-Bandhani Colony 40.19 25.87 26.79
Karachi City Malir Town Malir_Default 46.79 25.12 31.96
Badin Tando Bago 6-Pangrio 33.72 21.08 24.38
Badin Tando Bago 7-Khairpur 45.17 31.5 35.37
Dadu Johi 5-Pat Gul Muhammad 28.94 14.86 14.07
Dadu K N Shah 11-Gozo 18.66 11.25 15.32
Hyderabad Hyderabad City 2-U.C. City-2 35.27 15.45 24.2
Hyderabad Hyderabad City 7-U.C. City-7 24.84 15.7 18.43
Hyderabad Latifabad 10-Latifabad UC-10 34.39 13.38 18.07
Jamshoro Manjhand Amri 19.47 11.5 12.22
Jamshoro Sehwan Talti 18.27 13.52 12.22
Matiari Hala 3-Bhanot 14.24 13.47 13.69
Shaheed Benazirabad Nawabshah 11-Chanaser-1 24.33 14.2 13.66
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 2-Sawri 33.93 19.36 18
Thatta Jati 3-Murad Khoso 8.33 10 7.92
Thatta Thatta 8-Sonda 13.33 7.5 5.83
Karachi City Gadap Town 1-Murad Memon Goth (Malir) 26.31 15.9 16.43
Karachi City Gadap Town 4-Gadap 30 17.32 18.37
Karachi City Gulberg Town 5-Naseerabad 39.12 22.35 30
Karachi City New Karachi Town 6-Hakim Ahsan 21.04 13.42 15.3
Karachi City Saddar Town 2-Garden 41.32 20.82 28.02
Jacobabad Garhi Khairo 4-Allanpur 31.68 17.66 19.18
Jacobabad Jacobabad 14-Ramzanpur 23.63 12.26 10.65
Kambar Shahdadkot Kambar 9-Kamber-2 21.66 10.91 11.66
Kambar Shahdadkot Miro Khan 4-Khabar 29.35 13.27 16.61
Kambar Shahdadkot Naseerabad 4-Miandad Chanjni 23.48 16.03 14.98
Kambar Shahdadkot Warrah 7-Abad 24.81 12.67 12.71
Kashmore Kandhkot 10-Haibat 34.3 20.47 17.73
Kashmore Kandhkot 2-Khandhkot-II 35.49 16.83 14.51
Kashmore Kandhkot 6-Dari 36.96 22.2 22.92
Kashmore Kashmore 2-Kashmore-1 27.47 17.56 14.59
Kashmore Tangwani 2-Karampur 20.24 8.21 9.05
Larkana Bakrani 1-Arija 20.65 10.8 10.58
Karachi City Saddar Town 11-Kehkashan 13.75 11.88 3.13
Karachi City Saddar Town 3-Kharadar 36.3 19.02 22.93
Karachi City Saddar Town 8-Saddar 40.05 18.3 23.78
Jacobabad Garhi Khairo 1-Allahabad 16.27 12.31 12.37
Jacobabad Thull 8-Kot Jango 20.36 9.64 10.89
Kambar Shahdadkot Kambar 6-Dost Ali 40.59 16.78 16.32
Kambar Shahdadkot Kambar 6-Khairpur Juso 28.74 13.03 12.52
Kambar Shahdadkot Qubo Saeed Khan 1-Hazarwah 20.95 12.86 13.63
Kambar Shahdadkot Qubo Saeed Khan 3-Bago Daro 26.11 11.34 11.79
Kashmore Kashmore 8-Sodhi 25.22 15.81 15.14
Kashmore Tangwani 9-Duniapur 20.93 10.6 12.42
Larkana Larkana 11-Larkana-11 28.87 15.87 16.54
Larkana Larkana 2-Larkana-2 26.21 12.91 13.85
Larkana Rato Dero 3-Naudero 29.72 22.39 19.22
Shikarpur Khanpur 4-Mian Sahib 17.58 12.12 12.75
Shikarpur Lakhi 11-Wazirabad 20.81 16.34 14.79
Shikarpur Shikarpur 6-Shikarpur-6 24.43 14.67 15.89
Mirpur Khas Jhuddo 4-Roshanabad 46.18 27.77 27.23
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 4-Mir Ghulam Hussain 32.14 17.32 17.65
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 6-Haji Hadi Bux 29.76 17.65 20.92
Sanghar Jam Nawaz Ali Berani 30.89 29.35 21.88
Sanghar Khipro 5-Dhilyar 30.01 15.98 16.5
Sanghar Sanghar 2-Khadwari 28.92 15.18 15.07
Sanghar Sanghar 4-Shah Sikandarabad 20.66 11.69 9.34
Sanghar Shahdadpur 7-Asgharabad 33 17.48 18.65
Sanghar Sinjhoro 6-Shah Mardan Abad 32.14 16.09 17.94
Sanghar Tando Adam 7-Mitho Khoso 28.89 16.27 14.07
Tharparkar Chachro 3-Vejhiar 30.76 20.33 20.33
Tharparkar Diplo 5-Bolhari 38.41 20.42 22.46
Tharparkar Mithi 10-Kehri 47.45 33.75 33.7
Tharparkar Mithi 9-Sonal Beh 36.19 23.69 17.98
Larkana Bakrani 7-Mehrabpur 18.47 11.17 11.36
Larkana Dokri 7-Karani. 11.67 10.72 10.21
Larkana Larkana 9-Larkana-9 30.79 15.05 15.95
Larkana Rato Dero 1-Ratodero-1 29.93 17.74 18.68
Larkana Rato Dero 7-Jumo Agham 21.94 13.19 12.8
Larkana Rato Dero 8-Behman 23.38 14.96 15.18
Shikarpur Garhi Yasin 10-Nim 24.18 13.18 17.14
Shikarpur Garhi Yasin 8-Waryaso 19.86 13.7 12.22
Shikarpur Lakhi 4-Abdoo 20 12.89 12.36
Shikarpur Shikarpur 10-Janoo 11.87 13.37 11.97
Shikarpur Shikarpur 1-Shikarpur-1 21.18 12.94 13.75
Mirpur Khas Jhuddo 2-Noukot 42.14 24.65 21.64
Mirpur Khas Mirpur Khas 4-Mirpurkhas-04 25.72 16.94 17.81
Mirpur Khas Sindhri 5-Balouchabad 38.53 19.58 24.58
Sanghar Khipro Khahi 27.3 17.34 17.36
Sanghar Shahdadpur 2-Shahdadpur-2 33.54 14.72 14.74
Sanghar Sinjhoro 1-Paritamabad 44.39 23.68 29.76
Sanghar Sinjhoro 2-Kurkali 38.24 29.97 25.52
Tharparkar Nangarparkar 2-Pithapur 32.71 28.04 20.21
Umerkot Kunri 2-Kunri Memon 43.67 23.98 28.67
Umerkot Umerkot 7-Sabho 41.34 27.84 29.12
Ghotki Daharki 2-Raharki 30.93 17.67 18
Ghotki Ghotki 14-Khohara 28.56 15.41 15.38
Ghotki Ubauro 1-Ubauro 27.48 14.73 14.1
Ghotki Ubauro 8-Chandia 32.47 22.2 20.64
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 10-Mori 28.39 13.14 13.57
Khairpur Mirs Nara 2-Sikandarabad 28.19 16 19.1
Naushero Feroz Kandiaro 12-Ghulam Shah 17.1 13.23 12.82
Naushero Feroz Moro 10-Daris 24.38 17.24 13.75
Naushero Feroz Moro 12-Manaheen 24.57 17.72 16.99
Naushero Feroz Naushero Feroz 10-Dangeja 37.52 27 26.61
Sukkur Pano Aqil 7-Baiji 32.75 20.65 15.9
Umerkot Umerkot 9-Khejrari 28.21 14.31 17.7
Ghotki Mirpur Mathelo 5-Jarwar 30.16 16.46 15.43
Khairpur Mirs Gambat 3-Khuhra 28.77 13.79 13.57
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 8-Shadi Shaheed 29.89 15.14 14.84
Khairpur Mirs Kingri 2-Piryaloi 25.74 16.51 14.87
Khairpur Mirs Mirwah 3-Setharja 25.55 14.83 15.91
Khairpur Mirs Mirwah 7-Deparja 34.13 23.95 20.66
Naushero Feroz Bhiriya 13-Palhano 14.67 11.06 11.08
Naushero Feroz Kandiaro 15-Ghanghra 21.76 14.02 13.3
Naushero Feroz Naushero Feroz 1-Naushahro Feroze 31.57 16.36 15.96
Naushero Feroz Naushero Feroz 2-Padian 31.39 19.47 17.24
Sukkur Sukkur 1-Ji-e-Shah 16.21 13.18 15.34
Badin Matli 3-Malhan 26.32 15.49 17.31
Badin Talhar 1-Talhar 28.5 14.58 16.25
Dadu Johi 3-Tando Rahim Khan at Wahi Pandhi 23.7 13.91 14.2
Hyderabad Hyderabad 5-Tando Qaiser 26.3 12.47 12.37
Hyderabad Hyderabad City 1-U.C. City-1 24.98 15.28 19.93
Hyderabad Hyderabad City 3-U.C. City-3 14.03 12.31 15.56
Hyderabad Hyderabad City 6-U.C. City-6 14.27 13.39 12.82
Hyderabad Qasimabad 4-Qasimabad UC-4 20.23 13.73 13.15
Jamshoro Manjhand Sann 40.86 21.48 18.47
Jamshoro Sehwan Jahangara 39.54 18.68 20.04
Matiari Matiari 7-Odero Lal Village 24.14 11.06 11.54
Shaheed Benazirabad Daur 14-32-Buchery-14 37.86 30.45 26.25
Shaheed Benazirabad Daur 5-Ismail Khan Brohi 42.37 19.9 23.27
Shaheed Benazirabad Daur 6-20-A Gupchani-6 43.44 33.27 30.05
Shaheed Benazirabad Sakrand 2-Sakrand-2 36.22 26.66 20.88
Shaheed Benazirabad Sakrand 5-Khadhar 29.8 27.68 21.89
Tando Allahyar Jhando Mari 3-Mirabad 27.19 16.13 17.53
Tando Allahyar Tando Allahyar 5-Pak singhar 40.02 19.48 18.1
Karachi City Baldia Town 1-Gulshan-e-Ghazi 40.22 20.48 25.74
Karachi City Gulberg Town 8-Shafiq Mill Colony 40.26 20.26 33.82
Karachi City Kemari Town 7-Sher shah 37.63 18.01 27.5
Karachi City Korangi Town 3-Chakra Goth 41.8 19.95 26.35
Karachi City Korangi Town 7-Korangi Sector-33 35.64 16.97 24.07
Karachi City Lyari Town 2-Daryabad 43.88 21.22 25
Karachi City New Karachi Town 4-Ghodhra 37.85 19.66 25.23
Karachi City New Karachi Town 5-Abuzar Ghaffari 29.7 16.47 22.9
Karachi City North Nazimabad Town 1-Paposh Nagar 45.35 22.27 27.04
Karachi City North Nazimabad Town 3-Khandu Goth 42 21.03 27.52
Karachi City Saddar Town 10-Clifton 44.83 23.34 26.08
Badin Golarchi S.F. Rao 1-Khorwah 20.09 14.19 16.74
Hyderabad Hyderabad City 15-U.C. City-15 31.47 15.06 18.4
Jamshoro Manjhand Lakha 22.65 15 11.07
Matiari Saeedabad 4-Zairpir 19.87 14.36 12.4
Shaheed Benazirabad Daur 2-Bandhi 36.14 25.54 20.57
Shaheed Benazirabad Nawabshah 10-Ghandtar 23.04 15.4 14.6
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 11-Mirza Bagh 38.57 19.87 19.24
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 5-Daulatpur 34.18 23.22 17.68
Tando Allahyar Jhando Mari 2-Missan 39.7 27.23 26.03
Tando Muhammad Khan Bulri Shah Karim 6-Saeed Mato 39.34 18.24 20.63
Thatta Jati 5-Begna 30.83 12.22 12.64
Thatta Mirpur Sakro 7-Ghulamullah 43.44 27.81 17.5
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 2-Civic Centre 34.95 19.15 18.24
Karachi City Jamshed Town 9-Central Jacob Line 35.3 20.13 23.83
Karachi City Korangi Town 6-Gulzar Colony 36.89 17.82 23.15
Karachi City Liaqatabad Town 10-Nazimabad No.I 51.25 42.94 45.84
Karachi City Liaqatabad Town 8-Commercial Area 39.17 21.89 24.52
Karachi City Lyari Town 5-Baghdadi 33.7 16.37 18.36
Karachi City North Nazimabad Town 4-Haidery 31.29 16.52 22.05
Karachi City Orangi Town 12-Mujahidabad 40.11 16.01 21.64
Karachi City Orangi Town 7-Chishti Nagar 38.65 21.55 27.91
Karachi City Saddar Town 7-Millat Nagar / Islam Pura 41.14 24.24 33.14
Karachi City SITE Town 5-Pathan Colony 37 20.32 29.09
Jacobabad Jacobabad 11-Garhi Chand 21.82 14.14 13.08
Jacobabad Jacobabad 4-Jacobabad-IV (Family Line) 26.82 16.3 15.99
Kambar Shahdadkot Kambar 2-Jian Abro 28.31 13.42 17.01
Kambar Shahdadkot Naseerabad 2-Muradi 30.06 17.93 17.44
Kashmore Kashmore 7-Gullanpur 22.32 12 12.77
Kashmore Tangwani 3-Lashari 26.09 20.5 16.32
Badin Badin 12-Bhugra Memon 34.94 21.03 18.41
Badin Matli 1-Matli-1 34.84 16.07 16.4
Badin Matli 7-Thariri 29.13 17.48 18.39
Badin Matli 8-Tando Ghulam Ali 35.77 16.58 21
Badin Tando Bago 4-Khoski 46.75 25.12 27.14
Dadu Johi 2-Drigh Bala 34.29 16.28 15.95
Dadu K N Shah 2-Sita Road 34.63 16.99 19.86
Dadu K N Shah 4-Mitho Babar 22.23 14.08 13.44
Dadu Mehar 14-Gahi Meheser 34.32 21.12 23.34
Hyderabad Hyderabad City 20-U.C. City-20 22.29 13.29 19.29
Hyderabad Latifabad 3-Latifabad UC-3 25.78 16.38 16.55
Jamshoro Sehwan Bhan Saeedabad 24.45 13.81 12.96
Jamshoro Thana Bula Khan Thano Arab Khan 37.57 18.36 24
Matiari Hala 2-Hala-2 25.02 15.95 15.72
Shaheed Benazirabad Daur 12-29 Jamal-Shah-12 43.59 26.07 26.72
Shaheed Benazirabad Nawabshah 12-Chanaser-2 21.75 14.17 11.48
Shaheed Benazirabad Nawabshah 2-Nawabshah-2 36.55 18.45 20.06
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 12-Kazi Ahmed-1 26.85 15.53 14.47
Shaheed Benazirabad Sakrand 3-Pir Zakri 36.23 21.62 19.27
Tando Muhammad Khan Tando Ghulam Hyder 1-Tando Ghulam Hyder 38.18 19.8 21.38
Thatta Mirpur Sakro 2-Dhabeji 24.62 13.1 14.02
Thatta Thatta 6-Kalri 20.5 12 13
Karachi City Gulberg Town 3-Aisha Manzil 43.98 29.72 29.24
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 5-Gulshan-e-lqbal-I 42.27 16.82 28.18
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 9-Gulshan-e-Iqbal-II 38.31 21.77 20.89
Karachi City Korangi Town 5-100 Quarters 29.07 16.35 18.39
Karachi City Landhi Town 3-Dawood Chowrangi 39.88 21.81 26.26
Karachi City Lyari Town 10-Chakiwara 35.89 20.11 22.06
Karachi City Lyari Town 11-Allama Iqbal Colony 39.62 20.71 23.11
Karachi City Malir Town 7-Ghazi Dawood Brohi 27.33 18.28 20.43
Badin Badin 6-Nindo Shahar 36.39 19.68 20.68
Badin Badin 8-Mithi 23.95 19.34 18.49
Dadu Dadu 7-Allahabad 30 13.85 13.73
Dadu Johi 4-Phulji 33.69 13.02 18.14
Dadu Johi 6-Kamal Khan 23 15.25 17.5
Hyderabad Hyderabad 11-Tandojam 27.74 14.17 15.56
Hyderabad Latifabad 12-Latifabad UC-12 39.93 16.69 20.88
Jamshoro Sehwan Sehwan I 29.02 15.93 15.55
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 1-Manhoro 25 10.68 11.43
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 4-Haberi 38.12 19.54 18.02
Shaheed Benazirabad Sakrand 1-Sakrand-1 25.57 15.59 16.55
Shaheed Benazirabad Sakrand 7-Hamal Fakir 42.21 24.87 24.31
Tando Allahyar Chamber 3-Began Jarwar 23.39 14.28 14.28
Tando Allahyar Jhando Mari 6-Tando Soomro 32.63 18.4 20.97
Tando Allahyar Tando Allahyar 7-Sh. Moosa 39.51 18.91 17.83
Tando Allahyar Tando Allahyar T.A-4 34.15 18.45 18.66
Tando Muhammad Khan Bulri Shah Karim 1-Mullan Katiar 47.65 35.77 26.53
Tando Muhammad Khan Tando Muhammad Khan 6-Lakhat 31.32 21.01 20.7
Thatta Ghorabari 4-Kotri Allah Rakhio Shah 30.95 15.24 15.6
Karachi City Gadap Town 8-Manghopir (W) 39.52 21.36 27.38
Karachi City Gulberg Town 1-Azizabad 22.22 17.51 18.22
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 11-Metrovil Colony 39.04 18.85 23.27
Karachi City Jamshed Town 11-Garden East 40.38 19.16 26.08
Karachi City Jamshed Town 4-Chanessar Goth 12.35 12.06 10.74
Karachi City Jamshed Town 7-PECHS (II) 24.62 16.06 17.5
Karachi City Landhi Town 2-Muslimabad 34.94 22.68 33.17
Karachi City Landhi Town 7-Khawaja Ajmer Colony 37.89 18.42 24.29
Karachi City New Karachi Town 10-Mustafa Colony 31.48 15.95 19.97
Karachi City New Karachi Town 2-Sir Syed 38.66 18.45 32.99
Badin Tando Bago 10-Tando Bago 34.07 17.41 20.62
Badin Tando Bago 5-Dai Jurkas 32.45 16.09 24.67
Dadu Dadu 10-Sial 42.42 21.44 18.94
Hyderabad Hyderabad 2-Masu Bhurgari 33.32 17.88 19.39
Hyderabad Hyderabad 7-Hoosri 30.39 13.11 15.73
Hyderabad Hyderabad 8-Moolan 22.83 13.42 14.84
Hyderabad Latifabad 15-Latifabad UC-15 24.61 11.47 14.44
Hyderabad Latifabad Latifabad UC 11.07 11.79 5.71
Jamshoro Kotri Nango Line 34.72 14.75 16.11
Jamshoro Manjhand Manzoorabad 27.78 13.07 15.68
Matiari Matiari 2-Shah Alam Shah Ji Wasi 21.65 15.6 13.53
Shaheed Benazirabad Daur 10-25-Abdul Hassan 32.65 17.82 18.37
Tando Muhammad Khan Tando Ghulam Hyder 2-Dando 47.7 23.36 21.62
Tando Muhammad Khan Tando Muhammad Khan 4-Shaikh Bhirkio 21.2 14.18 15.97
Thatta Ghorabari 5-Garho 28.15 11.48 12.22
Thatta Ghorabari NA 62.5 15 38.75
Karachi City Bin Qasim Town 6-Gulshan-e-Hadeed 52.81 24.79 28.44
Karachi City Bin Qasim Town 7-Ghaghar 44.63 27.55 25.51
Karachi City Jamshed Town 6-PECHS (I) 37.74 19.35 23.59
Karachi City Kemari Town 1-Bhutta Village 32.32 15.18 22.71
Karachi City Kemari Town 3-Keamari 30.89 15.49 21.72
Karachi City Korangi Town 4-Mustafa Taj Colony 36.47 16.84 22.81
Karachi City Korangi Town 8-Zaman Town 36.66 21.18 24.42
Karachi City Landhi Town 12-Sherabad Colony 44.48 18.96 25.52
Karachi City Liaqatabad Town 7-Sharifabad 41.37 24.35 25.77
Karachi City North Nazimabad Town 2-Pahar Ganj 30 23.5 18.5
Karachi City Orangi Town 10-Gabol Colony 23.53 15.74 21.03
Karachi City Saddar Town 4-City Railway Colony 29.53 14.45 17.7
Karachi City Saddar Town 6-Gazdarabad 24.72 13.61 17.41
Karachi City SITE Town 1-Pak Colony 39.18 21.24 25.95
Badin Badin 10-Kadhan 41.92 25.58 26.35
Badin Tando Bago 1-Chabralo 47.94 21.78 28.67
Badin Tando Bago 3-Khalifo Qasim 33.94 20.83 23.72
Dadu Dadu 15-Khudabad 24.02 13.53 13.53
Dadu Dadu 1-Dadu-I 37.33 15.49 13.42
Dadu Dadu 9-Mounder 29.69 17.24 16.93
Dadu K N Shah 8-Burira 18.15 13.01 12.9
Dadu Mehar 15-Khan-jo-Goth 29.37 13.38 14.42
Dadu Mehar 8-Mangwani 49.61 28.13 28.99
Hyderabad Hyderabad City 14-U.C. City-14 17.83 13.46 16.02
Hyderabad Hyderabad City 18-U.C. City-18 21.3 14.25 17.96
Hyderabad Latifabad 14-Latifabad UC-14 12.63 12.11 13.95
Hyderabad Latifabad 4-Latifabad UC-4 30.2 18.45 16.25
Hyderabad Latifabad 8-Latifabad UC-8 23.31 15.06 16
Hyderabad Latifabad 9-Latifabad UC-9 31.62 12.79 16.62
Jamshoro Kotri Jamshoro 32.42 17.54 16.84
Jamshoro Kotri Manjahoo 28.07 20.81 17.71
Jamshoro Kotri Petaro 19.29 13.21 12.14
Jamshoro Manjhand Manjhand 35.43 19.18 21.35
Jamshoro Sehwan Dal 27.43 17.48 18.47
Jamshoro Thana Bula Khan Toung 31.41 12.81 16.56
Shaheed Benazirabad Daur 11-26-Ghulam Hyder Shah-11 40.25 24.29 23.28
Shaheed Benazirabad Sakrand 9-Daledero 41.62 25.23 23.34
Thatta Kharo Chann 1-Kharo Chan 27.73 13.18 14.77
Thatta Mirpur Sakro 9-Haji Ghirano 22.22 12.08 15.56
Thatta Thatta 13-Jherruck 23.88 8.45 11.03
Karachi City Baldia Town 4-Nai Abadi 44.57 19.35 27.38
Karachi City Baldia Town 8-Rasheedabad 28.92 16.58 19.77
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 12-Gulzar-e-Hijri 38.44 20.58 21.01
Karachi City Jamshed Town 5-Mehmoodabad 40.22 19.49 26.38
Karachi City Kemari Town 6-Mauripur 23.53 12.62 15.55
Badin Badin 11-Seerani 13.43 12.38 11.34
Badin Badin 1-Badin-1 21.06 13.49 13.86
Badin Badin 7-Abdullah Shah 29.56 17.3 15.32
Dadu Mehar 11-Balidai 38.64 24.1 18.22
Hyderabad Hyderabad 4-Haji Sawan Khan Gopang 24.68 13.83 13.94
Hyderabad Latifabad 13-Latifabad UC-13 27.73 15.65 16.75
Matiari Matiari 4-Bau Khan Pathan 26.62 14.24 13.89
Matiari Matiari 6-Odero Lal Station 22.68 11.95 12.5
Shaheed Benazirabad Daur 7- 22-60th Mile-7 38.07 27.72 21.41
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 6-Shahpur Jahania 29.15 16.11 15.47
Tando Allahyar Tando Allahyar 8-Bukera Sharif 34.67 13.25 14.94
Tando Muhammad Khan Tando Muhammad Khan 1-UC-I Town T.M. Khan 29.9 14.87 14.74
Thatta Keti Bundar 1-Keti Bunder 53.75 22.75 27.83
Thatta Mirpur Bithoro 8-Laikpur 44 16 11.5
Karachi City Gadap Town 6-Yousuf Goth (W) (Konkar) 32.5 10 15
Karachi City Gulberg Town 2-Karimabad 38.13 18.13 25
Karachi City Gulberg Town 4-Ancholi 42.43 18.97 25.96
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 10-Pehlawan Goth 41.64 22.8 30.69
Karachi City Kemari Town 8-Gabopat 41.69 20.1 25.29
Karachi City Landhi Town Landhi_Default 33.33 17.5 27.5
Karachi City Lyari Town 1-Agra Taj Colony 40.95 21.02 24.63
Karachi City Lyari Town 8-Rangi Warah 36.99 18.15 17.81
Karachi City Malir Town 4-Khokharpar 33.25 15.96 20
Karachi City Shah Faisal Town 1-Natha Khan Goth 33.26 15.37 19.39
Karachi City Shah Faisal Town 7-Al-Falah Society 38.77 19.3 23.53
Jacobabad Garhi Khairo 6-Miranpur 30.67 15.54 14.6
Jacobabad Thull 2-Toj 25.78 14.09 14.41
Jacobabad Thull 3-Sherwah 29 16.11 16.65
Kambar Shahdadkot Kambar 8-Kamber-1 24.82 12.01 12.43
Kambar Shahdadkot Qubo Saeed Khan 2-Qubo Saeed Khan 28.91 14.77 15.58
Badin Badin 3-Badin-3 27.06 13.36 14.42
Badin Talhar 2-Pero Lashari 29.97 13.96 15.21
Badin Talhar 3-Saeedpur 32.78 19.45 18.52
Dadu Dadu 3-Dadu-III 31.76 15.35 11.13
Dadu Dadu 6-Piyaro Station 34.11 15.18 17.05
Dadu Johi 9-Sawro 24.64 16.67 19.64
Dadu K N Shah 10-Parya 20.94 13.99 14.41
Dadu K N Shah 1-Khairpur Nathan Shah 32.27 16.02 17.27
Dadu Mehar 4-Betto 35.2 18.87 19.5
Dadu Mehar 6-Nau Goth 38.05 18.12 20.38
Hyderabad Hyderabad City 19-U.C. City-19 19.88 12.88 18.08
Hyderabad Latifabad 16-Latifabad UC-16 26.88 11.7 18.44
Hyderabad Latifabad 2-Latifabad UC-2 21.67 13.37 15.58
Hyderabad Latifabad 6-Latifabad UC-6 32.93 13.62 14.31
Jamshoro Sehwan Channa 29.81 14.4 13.65
Jamshoro Thana Bula Khan Thana Bola Khan 29.83 14.75 13.3
Shaheed Benazirabad Daur 3-Jam Sahib 34.86 22.91 26.82
Shaheed Benazirabad Nawabshah 6-Nawabshah-6 22.61 19.49 19.71
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 9-Saeed Kando 40.06 20.67 21.05
Shaheed Benazirabad Sakrand 10-Ghoram Mari 27.9 17.64 16.9
Shaheed Benazirabad Sakrand 4- Kumb Leema 29.38 21.14 20.25
Tando Muhammad Khan Bulri Shah Karim 4-Bulri Shah Karim 16.76 14.12 13.45
Thatta Ghorabari 1-Khan 31.94 18 18.89
Thatta Mirpur Sakro 1-Gharo 9.44 5 0.56
Karachi City Bin Qasim Town 5-Landhi 47.83 27.98 28.16
Karachi City Gadap Town 2-Darsano Channo 30.82 14.61 13.28
Karachi City Gadap Town 3-Gujhro 44.28 28.65 31.59
Karachi City Gadap Town 7-Maymarabad (W) 38.79 15.12 20.86
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 3-PIB Colony 32.02 17.98 23.57
Karachi City Kemari Town 5-Machar Colony 41.71 26.86 27.79
Karachi City Landhi Town 10-Burmee Colony 38.85 18.6 24.63
Badin Badin 2-Badin-2 34.24 17.93 19.46
Badin Golarchi S.F. Rao 5-Rahuki 20.14 13.29 11.79
Badin Matli 10-Dumbalo 33.32 20.25 20.16
Badin Matli 6-Ghulam Shah Laghari 28.43 16.8 22.07
Dadu Dadu 5-Pat (Rural) 31.24 15.4 13.85
Dadu K N Shah 12-Chhore Qamber 22.13 15.16 13.65
Dadu K N Shah 5-Kande Chuki 13.23 13.71 12.9
Dadu K N Shah 6-Bughia 21.97 13.25 14.56
Dadu Mehar 1-Radhan 22.56 13.73 13.53
Dadu Mehar 3-Bothro 30.31 16.25 12.83
Dadu Mehar 7-Kolachi 42.26 24.61 22.74
Hyderabad Hyderabad 1-Hatri 23.08 13.23 13.99
Hyderabad Hyderabad City 5-U.C. City-5 33.94 14.58 19.32
Hyderabad Latifabad 17-Latifabad UC-17 22.13 12.17 13.18
Jamshoro Kotri Sindh University 35.95 14.4 17.05
Jamshoro Sehwan Bubak 35.34 22.23 20.24
Matiari Saeedabad 3-Bhalidino Kaka 31.24 19.34 16.91
Shaheed Benazirabad Daur 1-Daur 42.71 25.21 23.75
Shaheed Benazirabad Nawabshah 9-Nawabshah-9 38 15.06 21.38
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 7-Kazi Ahmed-II 20.88 14.08 12.68
Tando Muhammad Khan Tando Muhammad Khan 3-UC-III Town T.M. Khan 28.35 16.2 13.87
Tando Muhammad Khan Tando Muhammad Khan 5-Tando Saindad 24.81 15.88 14.58
Thatta Ghorabari 3-Udassi 45 19.58 18.75
Thatta Mirpur Sakro 6-Gujo 34.04 8.85 5.58
Thatta Thatta 10-Ongar 26.67 12.08 15.42
Thatta Thatta 12-Jhimpir 35.56 18.06 16.94
Thatta Thatta 1-Thatta-1 30 12.08 15.42
Karachi City Baldia Town 3-Islam Nagar 46.88 16.88 15
Karachi City Bin Qasim Town 2-Rehri 43.59 22.1 27.42
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 7-Shanti Nagar 38.13 18.54 28.13
Karachi City Jamshed Town 1-Akhtar Colony 41.8 21.45 25.96
Badin Tando Bago 2-Pehar Mari 41.49 26.71 28.2
Dadu Dadu 13-Mian Yar Muhammad Kalhoro 35.22 24.47 24.82
Dadu Johi 10-Tore 22.47 10.85 11.75
Dadu K N Shah 9-Butra 30.94 15.22 16.44
Dadu Mehar 12-Kazi Arif 24.21 15.25 17.17
Hyderabad Hyderabad 6-Tando Hyder 26.78 14.19 15.24
Hyderabad Latifabad 1-Latifabad UC-1 20.26 10.68 9.51
Hyderabad Latifabad NA 21.73 14.88 16.12
Matiari Hala 6-Old Hala 28.79 17.32 12.92
Matiari Matiari 8-Faqeer Nooh Hothyani 29.89 11.47 10.8
Shaheed Benazirabad Nawabshah 13-Khairshah 26.39 14.9 16.6
Shaheed Benazirabad Nawabshah 4-Nawabshah-4 27.6 16.7 14.87
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 3-Khar 40.19 24.33 22.37
Tando Allahyar Chamber 1-Chambar-1 31.14 17.67 20.02
Tando Allahyar Jhando Mari 4-Piyaro Lund 24.31 14.1 25
Tando Muhammad Khan Bulri Shah Karim 5-Saeedpur 31.56 19.17 16.22
Karachi City Bin Qasim Town 3-Cattle Colony 41.83 29.52 27.63
Karachi City Jamshed Town 13-Pakistan Quarters 22.78 16.61 17.06
Karachi City Liaqatabad Town 9-Mujahid Colony 40.77 28.8 29.95
Karachi City Orangi Town 4-Muhammad Nagar 37.3 18.43 23.22
Karachi City Saddar Town 1-Old Haji Camp 31.68 19.22 22.58
Karachi City Saddar Town 9-Civil Line 38.47 18.79 24.64
Karachi City Shah Faisal Town 2-Pak Sadaat Colony 33.74 19.06 22.14
Karachi City SITE Town 8-Qasba Colony 43.7 21.8 23.84
Jacobabad Jacobabad 10-Ahmedpur 30.83 13.94 17.39
Jacobabad Jacobabad 13-Qadirpur 12.54 13.1 12.46
Jacobabad Jacobabad 2-Jacobabad-II (Lashari Mohalla) 17.28 13.62 13.2
Jacobabad Jacobabad 6-Jacobabad-VI (Mochi Mohalla) 32.65 11.47 13.25
Kambar Shahdadkot Miro Khan 1-Miro Khan 37.65 15.89 18.35
Kambar Shahdadkot Naseerabad 3-Lakha 28.34 17.53 17.47
Badin Matli 9-Halepota 28.88 15.4 18.24
Badin Talhar 4-Rajo Khanani 31.71 20.43 21.31
Dadu Dadu 11-Pipri 37.44 23.81 14.45
Dadu Johi 7-Chhinni 14.93 11.1 6.54
Dadu K N Shah 7-Thalho 17.92 14.83 13.19
Hyderabad Hyderabad 9-Tando Fazal 27.86 14.34 15.78
Hyderabad Hyderabad City 17-U.C. City-17 17.77 16.88 15.36
Hyderabad Hyderabad City 4-U.C. City-4 23.4 14.7 12.8
Hyderabad Latifabad 5-Latifabad UC-5 17.61 14.09 13.86
Hyderabad Qasimabad 3-Qasimabad UC-3 29.6 16.2 17.55
Jamshoro Kotri Morho Jabal 38.47 22.82 27.74
Matiari Hala 1-Hala-1 23 14.45 13.03
Matiari Saeedabad 1-Saeedabad 31.5 14.6 12.17
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 8-Ahmed Bhughio 39.36 24.03 24.74
Shaheed Benazirabad Sakrand 12-Mehrabpur 30.3 14.84 16.07
Shaheed Benazirabad Sakrand 6-Karam Jamali 35.48 22.93 21.07
Tando Allahyar Jhando Mari 5-Dasori 31.53 20.02 20.79
Thatta Mirpur Sakro 4-Mirpur Sakro 21.49 9.52 13.61
Thatta Mirpur Sakro 5-Buhara 28.5 17.58 14.08
Karachi City Baldia Town 2-Ittehad Town 29.82 15.45 22.45
Karachi City Gadap Town 5-Songal (W) 31.9 18.46 20.25
Karachi City Gulberg Town 6-Yaseenabad 34.01 18.89 20.99
Karachi City Jamshed Town 10-Jamshed Quarters 36.67 21.14 24.82
Karachi City Korangi Town 1-Bilal Colony (East) 31.72 17.99 19.71
Karachi City Landhi Town 6-Bhutto Nagar 35.98 17.73 22.92
Karachi City Landhi Town 9-Awami Colony 50.6 26.8 34.7
Karachi City Liaqatabad Town 1-Rizvia Society 37.81 20.37 23.42
Karachi City Lyari Town 3-Nawabad 35 24.17 24.17
Karachi City Lyari Town 4-Khadda Memon Society 37.67 20.52 22.35
Karachi City Lyari Town 6-Shah Baig Lane 36.67 20.54 21.69
Badin Golarchi S.F. Rao 6-Gharo 17.01 12.59 13.04
Badin Matli 5-Manik Laghari 29.4 16.02 18.32
Dadu Dadu 12-Muradabad Channa 25.9 16.65 15.21
Dadu Dadu 14-Phulji Station 38.07 13.48 17.33
Dadu Dadu 2-Dadu-II 42.22 26.99 20.45
Dadu Dadu 4-Dadu-IV 21 10.21 13.64
Dadu Dadu 8-Makhdoom Bilawal 17.48 16.37 12.61
Dadu Mehar 13-Bali Shah 37.59 17.71 18.09
Hyderabad Hyderabad City 13-U.C. City-13 23.39 14.68 18.39
Hyderabad Hyderabad City 16-U.C. City-16 20.19 10.63 15.13
Jamshoro Kotri Bholari 30.67 16.55 15.72
Jamshoro Sehwan Sehwan II 27.3 17.33 15.37
Jamshoro Thana Bula Khan Mole 23.94 13.44 13.44
Jamshoro Thana Bula Khan Sari 34.28 16.18 17.27
Matiari Hala 4-Karam Khan Nizamani 23.93 14.03 17.11
Shaheed Benazirabad Nawabshah 5-Nawabshah-5 24.22 14.51 13.75
Shaheed Benazirabad Nawabshah 7-Nawabshah-7 22.23 12.6 11.67
Tando Allahyar Tando Allahyar T.A-1 35.54 16.79 18.75
Tando Allahyar Tando Allahyar T.A-2 31.93 14.49 18.78
Tando Muhammad Khan Bulri Shah Karim 3-Janhan Soomro 23.16 12.4 17.33
Thatta Jati 4-Gul Muhammad Baran 25.83 12.5 11.11
Thatta Jati 6-Kothi 30.63 13.13 18.75
Thatta Mirpur Sakro 8-Karampur 30.63 20 14.25
Thatta Thatta 3-Makli 22.05 15 11.36
Thatta Thatta 7-Chato Chand 11.47 11.03 10.29
Karachi City Gulberg Town 7-Water Pump 35.61 21.97 28.2
Karachi City Jamshed Town 12-Soldier Bazar 33.45 16.74 19.41
Karachi City Jamshed Town 2-Manzoor Colony 36.24 21.08 24.03
Karachi City Korangi Town 9-Hasrat Mohani Colony 33.24 17.13 23.4
Karachi City Landhi Town 11-Korangi 39.39 21.07 28.26
Karachi City Landhi Town 1-Muzaffarabad Colony 46.66 22.49 25.35
Larkana Dokri 2-Badah-II 20.17 12.56 12.77
Larkana Larkana 6-Larkana-6 32.51 15.18 14.03
Shikarpur Garhi Yasin 5-Mirzapur 22.03 16.94 13.18
Shikarpur Khanpur 9-Thahrio 24.64 15.71 19.29
Shikarpur Shikarpur 15-Lodra 13.16 13.94 13.85
Sanghar Jam Nawaz Ali 3-Naaubad 30.23 15.9 19.14
Sanghar Tando Adam 3-Tando Adam-3 34.25 17.36 17.45
Tharparkar Chachro 10-Mithrio Charan 32.27 23.64 18.33
Tharparkar Chachro 12-Parno 25.17 20 11.83
Tharparkar Chachro 16-Gadro 37.38 23.4 22.54
Tharparkar Mithi 12-Khario Ghulam Shah 28.51 16.27 15.75
Ghotki Ghotki 5-Hussain Beli 25.33 18.17 18.33
Ghotki Mirpur Mathelo 7-Wahi Ghoto 15.68 16.14 12.12
Khairpur Mirs Gambat 5-Kamaldero 31.13 13.33 17.53
Khairpur Mirs Gambat 8-Agra 29.81 15.4 15.69
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 9-Khanrpur 35.5 18.2 16.4
Khairpur Mirs Kingri 10-Drib Mehar Shah 38.61 19.05 19.94
Khairpur Mirs Kingri 1-Pir-jo-Goth 36.28 17.67 17.73
Khairpur Mirs Mirwah 2-Bozdar Wada 30.34 14.97 16.95
Naushero Feroz Mehrabpur 5-Kotri Muhammad Kabir 26.87 15.91 15.96
Naushero Feroz Mehrabpur 8-Lakha Road 27.01 16.67 17.51
Naushero Feroz Moro 6-Jatoi 23.15 15.71 15.63
Sukkur Pano Aqil 4-Sangi 20.42 13.67 12.74
Sukkur Rohri 1-Rohri 22.76 12.31 12.89
Badin Badin 4-Lowari Sharif 33.26 17.76 18.1
Badin Badin 9-Kadikazia 32.83 18.31 21.63
Badin Matli 12-Haji Sanwal 28.53 15.68 17.09
Badin Matli 2-Matli-2 43.62 25.82 19.14
Dadu Johi 1-Johi (Urban) 32.26 15.73 16.25
Dadu K N Shah 3-Kakar 34.24 15.13 22.34
Dadu Mehar 10-Faridabad 32.9 11.96 11.36
Hyderabad Hyderabad 10-Seri 33.67 14.08 17.83
Hyderabad Hyderabad City 10-U.C. City-10 21 13.38 11.5
Hyderabad Hyderabad City 8-U.C. City-8 15.37 13.31 13.97
Hyderabad Hyderabad City 9-U.C. City-9 29.44 16.72 19.66
Hyderabad Latifabad 11-Latifabad UC-11 24.4 14.25 16.27
Hyderabad Qasimabad 2-Qasimabad UC-2 35.86 14 15.5
Jamshoro Kotri Allah Bachayo Shoro 40.41 27.21 23.52
Jamshoro Kotri Khuda I Basti 35.46 17.67 16.47
Jamshoro Kotri Kotri 34.54 18.46 21.83
Matiari Saeedabad 2-Shah Mir Rahu 28.33 16.92 13.59
Shaheed Benazirabad Daur 9-24-Obhari-Swari 34.96 18.28 20.77
Shaheed Benazirabad Nawabshah 3-Nawabshah-3 20.02 12.93 14.35
Shaheed Benazirabad Nawabshah 8-Nawabshah-8 27.65 14.22 16.34
Shaheed Benazirabad Qazi Ahmed 10-Thatt 35.16 20.06 20.56
Shaheed Benazirabad Sakrand 8-Bhoora 46.26 28.16 28.33
Tando Allahyar Chamber 2-Chambar-2 36.28 18.22 19
Tando Allahyar Jhando Mari 1-Jhando Mari 40.44 23.99 23.31
Tando Allahyar Tando Allahyar T.A-3 31.3 14.86 14.72
Tando Muhammad Khan Tando Ghulam Hyder 4-Ghulam Shah Bagrani at Moya 43.76 21.84 22.09
Thatta Thatta 9-Jungshahi 52.5 35 40
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 13-Safooran 31.61 14.37 17.38
Karachi City Liaqatabad Town 5-Qasimabad 43.65 33.94 30.99
Karachi City New Karachi Town 11-Khawaja Ajmer Nagri 35.95 18.38 25.5
Karachi City Shah Faisal Town 4-Reta Plot 40.42 20.87 27.11
Karachi City SITE Town 6-Frontier colony 41.82 24.93 33.36
Jacobabad Jacobabad 3-Jacobabad-III (Shah Ghazi Mohalla) 20.88 13.6 14.35
Kambar Shahdadkot Naseerabad 1-Naseerabad 30.61 15.06 16.5
Kambar Shahdadkot Warrah 2-Gaji Khuhawar 26.7 13.4 14.18
Kambar Shahdadkot Warrah 3-Mirpur 42.12 24.62 31.15
Kambar Shahdadkot Warrah 5-Lalu Raunk 22.16 14.23 12.62
Kashmore Kashmore 9-Geehalpur 30.47 13.44 13.59
Kashmore Tangwani 6-Lalao 28 13.76 13.13
Larkana Larkana 14-Akil 22.01 14.66 13.49
Shikarpur Garhi Yasin 11-Chatto Mangi 27.31 13.88 14.01
Shikarpur Garhi Yasin 14-Chango Rahoga 14.53 13.24 11.49
Shikarpur Garhi Yasin 9-Banbhiar 31.52 17.41 14.02
Shikarpur Khanpur 10-Garhi Tago 24.69 19.06 21.09
Shikarpur Khanpur 3-Zarkhil 17.53 14.43 13.21
Shikarpur Shikarpur 3-Shikarpur-3 25.64 13.51 14.64
Mirpur Khas Digri 1-Digri 37.5 18.17 17.83
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 8-Khuda Dad 32.03 16.69 17.78
Sanghar Sinjhoro 7-Khadro 39.11 19.76 24.36
Sanghar Tando Adam 4-Tando Adam-4 32.42 15 14.77
Sanghar Tando Adam 5-Tando Adam-5 36.56 17.7 18.08
Tharparkar Chachro 5-Rajoro 29.41 21.58 19.61
Tharparkar Diplo 8-Kaloi 35.68 15.2 19.19
Umerkot Kunri 3-Bustan 33.69 19.88 18.93
Umerkot Kunri 4-Sher Khan Chadio 57.79 39.96 41.27
Umerkot Kunri 5-Shajro 26.31 19.29 18.62
Umerkot Kunri 7-Talhi 50.28 48.11 43.44
Umerkot Umerkot 2-Gharibabad 28.33 17.17 17.04
Ghotki Ghotki 1-Ghotki-1 34.97 17.39 15.97
Ghotki Khan Garh 2-Mithri 21.75 12.93 12.15
Khairpur Mirs Gambat 6-Khemtia 24.29 12.31 10.22
Karachi City New Karachi Town 9-Khameeso Goth 32.55 16.46 21.13
Karachi City North Nazimabad Town 10-Buffer Zone-I 38.75 17.5 29.69
Karachi City Orangi Town 3-Hanifabad 30.24 15.99 20.04
Karachi City SITE Town 2-Old Golimar 40.09 20.06 29.38
Jacobabad Thull 11-Thull-1 24.21 16.1 13.9
Jacobabad Thull 4-Saidokot 29.8 17.81 16.96
Kambar Shahdadkot Miro Khan 3-Karira 28.42 16.92 15.38
Kashmore Tangwani 5-Saifan 24.97 13.74 15.13
Larkana Bakrani 4-Garello 17.21 13.09 13.01
Larkana Bakrani 8-Mehar Wada 15.23 14.81 13.8
Larkana Dokri 5-Yaro Lakhir 15.09 9.5 10.13
Shikarpur Shikarpur 2-Shikarpur-2 17.7 12.66 13.13
Mirpur Khas Mirpur Khas 10-Jheluri 20.78 14.67 12.61
Mirpur Khas Mirpur Khas 7-Mirpurkhas-07 36.13 17.52 21.7
Sanghar Khipro Roonjho 28.02 18.64 17.07
Sanghar Sanghar 8-Kandiari 30.64 17.4 16.4
Sanghar Shahdadpur 4-Shahdadpur-4 37.35 19.31 20.69
Sanghar Shahdadpur 6-Barhoon 51.08 24.6 26.55
Tharparkar Chachro 11-Khensar 30.32 17.32 18.9
Tharparkar Chachro 4-Chachro 40.07 29.12 26.91
Umerkot Samaro 4-Padhrio 49.17 30.53 32.94
Umerkot Umerkot 10-Faqir Abdullah 38.84 33.34 32.73
Ghotki Ubauro 7-Kamoon Shaheed 28.09 15.5 16.86
Khairpur Mirs Faiz Gunj 6-Kot Lalu 17.23 14.32 13.38
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 3-Bhurgari 29.28 15.25 17.15
Khairpur Mirs Kingri 7-Noorpur 32.78 15.94 16.48
Khairpur Mirs Kot Digi 11-Nasir Fakir 25.54 16.3 14.21
Khairpur Mirs Mirwah 10-Tando Mir Ali 33.33 18.71 16.74
Khairpur Mirs Nara 1-Choondiko 28.02 15.97 17.08
Khairpur Mirs Sobhodero 4-Gadeji 32.45 18.79 15.86
Khairpur Mirs Sobhodero 6-Rasoolabad 23.19 14.07 15.59
Karachi City Landhi Town 8-Landhi 37.54 20.54 27.1
Karachi City Malir Town 1-Model Colony 31.03 24.18 20.45
Karachi City Malir Town 3-Saud Abad 34.05 16.27 19.57
Karachi City Malir Town 5-Jafar-e-Tayyar 31.57 14.98 19.24
Karachi City Malir Town 6-Gharibabad 30.86 14.29 19.28
Karachi City New Karachi Town 13-Shah Nawaz Bhutto Colony 28.29 15.14 18.85
Karachi City North Nazimabad Town 6-Farooq-e-Azam 37.06 18.44 33.89
Karachi City Orangi Town 2-Haryana Colony 28.79 17.78 20.7
Karachi City Orangi Town 9-lqbal Baloch 45.48 19.9 28.17
Karachi City Shah Faisal Town 3-Drigh Colony 35.8 16.92 21.66
Karachi City SITE Town 7-Banaras Colony 33.41 23.15 24.83
Jacobabad Jacobabad 12-Rind Wahi 17.33 13.88 12.17
Jacobabad Jacobabad 9-Dasti 30.3 15.47 18.07
Kambar Shahdadkot Shahdadkot 1-Shahdadkot-1 24.85 13.25 14.98
Kashmore Kandhkot 5-Ghouspur 19.95 11.9 11.36
Kashmore Kashmore 13-Gublo 33.87 12.1 15.89
Kashmore Kashmore 5-Khewali 41.09 24.06 16.95
Shikarpur Garhi Yasin 6-Gaheja 19.35 10.91 10.59
Shikarpur Lakhi 5-Bhirkan 21.6 14.63 13.77
Shikarpur Lakhi 7-Chak 18.29 9.99 11.11
Shikarpur Shikarpur 11-Sultankot 13.76 10.71 10.55
Mirpur Khas Digri 3-Kangoro 45.46 31.69 31.56
Mirpur Khas Jhuddo 3-Dilawar Hussain 44.74 25.13 30.58
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 1-Kot Ghulam Muhammad Bhurgari 38.71 22 23.5
Mirpur Khas Mirpur Khas 5-Mirpurkhas-05 28.02 17.64 19.48
Sanghar Khipro Jinhar 27.71 16.87 16.95
Sanghar Sanghar 11-Sanghar-2 33 15.84 16.7
Sanghar Shahdadpur 9-Maldasi 38.37 26.69 23.95
Sanghar Sinjhoro 3-Jafar Khan Laghari 43.24 27.3 28.79
Umerkot Pithoro 1-Pithoro 21.95 13.96 13.52
Karachi City Korangi Town 2-Nasir Colony 34.34 19.56 25.36
Karachi City Liaqatabad Town 2-Firdous Colony 36.86 27.4 27.75
Karachi City Liaqatabad Town 3-Super Market 45.63 22.12 29.04
Karachi City New Karachi Town 3-Fatima Jinnah Colony 42.47 18.24 28.84
Karachi City Shah Faisal Town 5-Morio Khan Goth 35.58 16.73 21.44
Jacobabad Thull 13-Thull Nao 35.58 19.12 17.63
Kambar Shahdadkot Kambar 10-Kamber-3 23.84 12.88 12.37
Kambar Shahdadkot Sijawal Junejo 1-Sujawal 27.07 14.35 14.05
Kashmore Kandhkot 4-Khandhkot-IV 29.86 13.83 14.89
Kashmore Tangwani 1-Tangwani-I 24.27 16.11 13.89
Kashmore Tangwani 4-Jamal 21.41 12.37 12.59
Larkana Bakrani 5-Rashid Wagan 9.93 10.73 12.12
Larkana Dokri 1-Badah-I 23.38 13.79 14.01
Larkana Larkana 4-Larkana-4 29.18 14.52 13.52
Larkana Rato Dero 5-Banguldero 20.88 13.81 12.39
Shikarpur Garhi Yasin 1-Garhi Yaseen 20.18 12.19 12.38
Mirpur Khas Jhuddo 1-Jhudo 47.48 23.67 29.49
Mirpur Khas Mirpur Khas 6-Mirpurkhas-06 56.75 24.5 36.5
Sanghar Khipro 6. Bilawal Hingorjo 30.45 16.07 16.23
Sanghar Tando Adam 2-Tando Adam-2 29.65 16.79 12.12
Tharparkar Chachro 14-Pirane Jo Par 33.12 25.03 19.27
Tharparkar Chachro 8-Tardos 34.66 23.09 21.2
Tharparkar Chachro 9-Tar Ahmed 26.59 19.96 19.02
Tharparkar Diplo 6-Dabhro 27.15 20.79 20.28
Tharparkar Mithi 4-Malanhore Veena 35.24 24.93 22.57
Tharparkar Mithi 5-Mithrio Bhatti 36.26 27.76 26.39
Umerkot Umerkot 3-Dhoro Naro 32.89 17.96 16.18
Khairpur Mirs Faiz Gunj 3-Akri 16.45 12.53 12.29
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 2-Bukhari 32.65 17.2 16.96
Khairpur Mirs Mirwah 5-Sabar Rind 28.69 14.67 14.79
Naushero Feroz Bhiriya 9-Kot Bahadur 44.68 24.66 21.09
Karachi City Orangi Town 13-Baloch Goth 36.39 18.7 21.67
Karachi City Orangi Town 8-Bilal Colony 38.14 18.5 25.79
Jacobabad Thull 15-Mirpur 23.45 12.76 11.96
Jacobabad Thull 16-Mubarakpur 18.53 13.41 14.21
Jacobabad Thull 19-Dinpur 27.22 17.3 17.18
Jacobabad Thull 5-Tajo Khoao 19.52 13.46 13.33
Kambar Shahdadkot Kambar 7-Kalar 21.94 10.64 7.83
Kambar Shahdadkot Warrah 6-Khandoo 22.63 13.99 14.72
Kashmore Kandhkot 8-Malheer 31.35 17.5 18.09
Kashmore Kashmore 15-Rasool Bux Khan Chachar 24.57 14.31 12.58
Larkana Dokri 3-Dokri 18.52 11.56 11.02
Larkana Larkana 18-Rato Kot. 31.76 14.57 15.9
Shikarpur Khanpur 8-Shabbirabad 13.26 9.67 11.58
Shikarpur Lakhi 10-Rustam 18.75 13.96 13.54
Mirpur Khas Hussain Bux Mari 2-Khan 23.9 13.2 12.41
Mirpur Khas Mirpur Khas 2-Mirpurkhas-02 36.39 16.12 20.76
Sanghar Jam Nawaz Ali 2-Jam Nawaz Ali 29.88 16.43 19.3
Sanghar Khipro 4-Kamil 28.12 17.11 16.51
Sanghar Khipro Hathungo 28.51 14.77 14.6
Sanghar Khipro Khipro 32 17.44 17.55
Sanghar Shahdadpur 1-Shahdadpur-1 45.64 20.37 26.07
Sanghar Shahdadpur 8-Jatia 31.34 17.5 19.68
Sanghar Tando Adam 9-Pero Faqir Shoro 53.75 35 29.38
Tharparkar Chachro 17-Jesse Jo Par 26.53 17.65 17.18
Tharparkar Mithi 3-Joruo 36.55 26.25 27.1
Umerkot Umerkot 11-Atta Muhammad Palli 34.94 18.92 17.47
Ghotki Daharki 5-Dad Leghari 17.17 13.97 11.73
Ghotki Ghotki 13-Ruk 19.43 9.48 9.91
Ghotki Khan Garh 4-Bethoorsharf 19.12 12.85 11.96
Khairpur Mirs Faiz Gunj 1-Pucca Chang 20.47 13.42 14.2
Khairpur Mirs Faiz Gunj 5-Bhango Behan 24.22 15.95 16.17
Jacobabad Jacobabad 15-Nawra 21.07 13.97 14.05
Jacobabad Thull 14-Bachro 15.93 11.25 10.82
Jacobabad Thull 1-Joungal 28.96 13.49 14.61
Kambar Shahdadkot Kambar 1-Beer 24.18 14.12 14.55
Kambar Shahdadkot Kambar 3-Ranwati 21.8 11.73 12.9
Kambar Shahdadkot Warrah 1-Warah 24.79 13.03 13.85
Kashmore Kandhkot 9-Daulatpur 21.2 10.79 9.55
Larkana Larkana 12-Bero Chandio 25.33 12.44 16.07
Larkana Larkana 3-Larkana-3 20.82 14.34 15.95
Shikarpur Garhi Yasin 3-Jindo Dero 19.42 12.23 11.59
Shikarpur Lakhi 1-Lakhi 17.66 14.22 14.04
Shikarpur Lakhi 3-Sher Kot 22.94 12.97 16.13
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 7-Jawariasor 31.23 15.5 15.14
Mirpur Khas Sindhri 4-Girhore Sharif 30.22 19.44 20.94
Mirpur Khas Sindhri 6-Khirah 41.92 29.38 30.32
Sanghar Jam Nawaz Ali 4-Hot Wassan 28.15 17.88 18.89
Sanghar Shahdadpur 12-Gul Muhammad Laghari 32.92 16.53 15.97
Sanghar Sinjhoro 4-Jhol 42.17 27.97 27.45
Tharparkar Diplo 1-Diplo 27.79 22.38 20.64
Tharparkar Diplo 4-Bhitaro 54.25 39.68 44.8
Tharparkar Mithi 11-Seengaro 26.03 16.25 18.75
Umerkot Pithoro 2-Shah Mardan Shah 41.48 26.24 25.05
Umerkot Umerkot 1-Umerkot 25.41 16.98 15.76
Umerkot Umerkot 4-Chhore 36.46 20.94 19.14
Umerkot Umerkot 6-Khokhrapar 50.98 33.8 30.95
Ghotki Daharki 3-Sain Dino Malik 23.23 15.11 14.38
Ghotki Ghotki 7-Qadirpur 25.09 11.59 9.98
Ghotki Ghotki 9-Beriri 22.88 12.59 13.17
Ghotki Khan Garh 1-Khanpur Mehar 22.78 13.21 12.85
Ghotki Ubauro 5-Khanbhra 32.9 20.6 18.64
Ghotki Ubauro 6-Jhangal Malik @ Reti 17.56 13.53 13.11
Khairpur Mirs Faiz Gunj 4-Kandiari 19.42 11.09 12.43
Karachi City Liaqatabad Town 4-Dak Khana 43.2 24.55 28.05
Karachi City Lyari Town 7-Bihar Colony 43.46 20.08 23.7
Karachi City New Karachi Town 8-Faisal 42.59 18.94 26.38
Karachi City North Nazimabad Town 5-Sakhi Hassan 48.58 24.24 29.3
Karachi City Saddar Town 5-Nanak Wara 35.4 23.5 25.77
Karachi City Shah Faisal Town 6-Rifah-e-Aam 40.38 25.8 28.67
Jacobabad Jacobabad 1-Jacobabad-I (Soomra Mohalla) 26 15.6 15.97
Jacobabad Thull 17-Ranjhapur 22.74 15.13 14.46
Jacobabad Thull 6-Logi 31.57 18.75 18.35
Kambar Shahdadkot Sijawal Junejo 2-Dhingano Mahesar 25.77 15.43 14.85
Kashmore Kashmore 11-Kumb 26.17 13.88 13.03
Kashmore Kashmore Khewali 30 11.88 16.88
Larkana Bakrani 3-Pathan 11.89 10.64 11.13
Shikarpur Garhi Yasin 13-Naushera Abro 20.63 14.35 13.07
Shikarpur Khanpur 2-Garhi Dakho 17.2 13.48 15.49
Shikarpur Lakhi 8-Taib 9.37 12.13 11.07
Mirpur Khas Digri 4-Pabban 50.24 32.93 31.69
Mirpur Khas Hussain Bux Mari 3-Turk Ali Mari 15.95 11 13.22
Mirpur Khas Mirpur Khas 9-M A Khan Samoon 37.74 25.52 27.09
Mirpur Khas Sindhri 2-Hingorno 42.78 24.32 28.18
Sanghar Sanghar 1-Mian 22.98 11.95 13.48
Sanghar Sanghar 9-Setharpir 29.62 12.26 13.19
Sanghar Tando Adam 6-Mir Hassan Mari 44.81 18.08 18.08
Tharparkar Chachro 13-Laplo 43.71 22.9 15.08
Ghotki Ghotki 2-Ghotki-2 28.47 15.08 14.36
Ghotki Ghotki 4-Adilpur 19.8 13.98 13.51
Ghotki Khan Garh 3-Lohi 20.42 12.16 12.14
Ghotki Ubauro 3-Wasti Jewan Shah 18.52 14.87 13.52
Khairpur Mirs Faiz Gunj 2-Karoondi 21.68 13 14.74
Khairpur Mirs Gambat 4-Belharo 28.59 13.48 12.23
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 13-Tando Masti 29.06 18.16 18.72
Karachi City Landhi Town 4-Moinabad 29.66 16.66 21.48
Karachi City Liaqatabad Town 11-Abbasi Shaheed 45.18 26.73 33.92
Karachi City New Karachi Town 7-Madina Colony 37.61 20.51 25.3
Karachi City Orangi Town 11-Data Nagar 42.89 19.74 25.9
Jacobabad Garhi Khairo 3-Garhi Khairo 23.06 16.1 15.1
Jacobabad Thull 9-Garhi Hassan 23.63 16.6 13.02
Kambar Shahdadkot Shahdadkot 6-Jamali 24.06 13.13 14.39
Kambar Shahdadkot Sijawal Junejo 3-Thoof Chosool 18.43 11.77 12.86
Kambar Shahdadkot Sijawal Junejo 4-Mastoi 22.75 13.73 16.89
Kashmore Kandhkot 7-Akhero 33.6 19.41 16.44
Kashmore Kashmore 14-Badani 28.6 16.62 14.97
Larkana Bakrani 9-Naich 25.31 15.38 13.27
Larkana Larkana 10-Larkana-10 27.81 15.04 15.27
Shikarpur Garhi Yasin 4-Amrot 27.75 16.26 15.63
Shikarpur Garhi Yasin 7-Dakhan 22.09 14.31 14.25
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 3-Mir Imam Bux 32.3 20.12 19.77
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 5-Dengan 29.51 18.47 18.52
Mirpur Khas Sindhri 3-Phuladhyoon 43.94 21.37 19.49
Sanghar Sanghar 10-Sanghar-1 27.61 19.31 15.91
Sanghar Sinjhoro 5-Sinjhoro 33.37 25.07 26.5
Tharparkar Diplo 3-Khetlari 30.08 20.98 20.46
Tharparkar Diplo 7-Jhirmirio 29.42 19.48 19.09
Tharparkar Nangarparkar 6-Tugusar 37.59 27.86 24.34
Tharparkar Nangarparkar 7-Peelu 35.69 22.11 25.93
Umerkot Samaro 1-Samaro 44.15 31.19 22.41
Umerkot Umerkot 12-Gapno 35.96 22.84 15.34
Ghotki Daharki 4-Baruta 18.05 18.05 15.16
Ghotki Daharki 6-Keenjhar 25.21 18.18 15.78
Ghotki Ubauro 4-Ranwati 20.76 13.72 12.76
Khairpur Mirs Gambat 1-Gambat-I 32.1 15.62 14.22
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 4-Shah Latif 40.75 19.92 18.55
Kambar Shahdadkot Shahdadkot 3-Shahdadkot-3 28.77 13.68 15.97
Kashmore Kandhkot 3-Khandhkot-III 31.3 21.85 24.35
Kashmore Tangwani 7-Cheel 27.79 16.68 13.71
Kashmore Tangwani 8-Rassaldar 33.38 11.76 15.95
Larkana Bakrani 6-Purano Abad 19.56 12.42 14.05
Larkana Dokri 6-Bagi 23.68 12.81 13.99
Larkana Larkana 15-Kothi 24.46 14.42 14.41
Larkana Rato Dero 4-Waris Dino Machi 19.15 12.74 14.4
Larkana Rato Dero 9-Pir Bakhsh Bhutto 26.85 15.58 16.56
Shikarpur Lakhi 6-Mungirani at Jahan Khan 22.46 15.08 14.34
Shikarpur Lakhi Ruk 20.81 13.07 11.96
Shikarpur Shikarpur 12-Hamayoon 10.43 11.93 12.27
Shikarpur Shikarpur 13-Jagan 13.43 12.96 12.41
Mirpur Khas Digri 5-Soofan Shah 48.6 26.1 26.83
Sanghar Shahdadpur 13-Serhari 37.62 14.79 16.37
Sanghar Tando Adam 10-Manik Thahim 29.22 19.82 21.14
Sanghar Tando Adam 8-Kumb Darhoon 29.32 16.48 17.19
Tharparkar Mithi 7-Manjithi 31.93 20.56 21.86
Tharparkar Nangarparkar 3-Harho 40.35 30.28 28.26
Tharparkar Nangarparkar 4-Virawah 39.79 25.99 23.85
Umerkot Kunri 6-Nabisar Road 30.23 21.06 20.3
Umerkot Umerkot 5-Kaplore 36.21 23.97 23.24
Ghotki Daharki 1-Daharki 27.48 16.87 16.52
Ghotki Ghotki 6-Muhammad Khan Ghoto 29.28 13.58 12.98
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 14-Machyoon 24.46 12.93 13.8
Khairpur Mirs Kot Digi 9-Bapho 25.06 13.99 13.02
Khairpur Mirs Mirwah 4-Moosan Shah 35.03 19.62 20.93
Khairpur Mirs Sobhodero 7-Sami 20.7 15.32 15.83
Naushero Feroz Moro 2-Moro-2 28.29 14.32 15.63
Sukkur Pano Aqil 11-Junuas 15.15 12.89 13.54
Kambar Shahdadkot Warrah 4-Wagan 26.27 14.23 14.39
Kashmore Kandhkot 11-Kajli 39.34 19.2 17.83
Kashmore Kashmore 12-Zoregarh 19.98 14.58 13.1
Kashmore Kashmore 6-Kashmore Colony No.1 22.73 16.95 16.98
Larkana Dokri 8-Seehar 19.65 13.09 12.66
Larkana Larkana 16-Fatehpur 20.47 13.01 11.87
Larkana Rato Dero 2-Ratodero-2 25.59 15.58 15.13
Shikarpur Garhi Yasin 2-Madeji 31.61 14.94 13.45
Shikarpur Khanpur 5-Rahimabad 10.57 10.09 9.59
Shikarpur Khanpur 6-Mehmooda Bagh 20.85 10.17 12.05
Shikarpur Shikarpur 14-Jahan Wah 11.88 10.42 10.94
Mirpur Khas Jhuddo 5-Aahori 52.92 31.28 36.42
Mirpur Khas Kot Ghulam Muhammad 2-Bhurgari 36.11 21.3 23.25
Mirpur Khas Mirpur Khas 8-Mirpurkhas-08 26.82 16.27 20.15
Sanghar Khipro Khori 28.01 15.94 20.74
Sanghar Sanghar 3-Gujri 23.58 12.55 12.8
Sanghar Shahdadpur 10-Soomar Faqir Hingoro 35.23 13.31 15.17
Sanghar Tando Adam 1-Tando Adam-1 39.81 22.28 18.86
Tharparkar Mithi 2-Mohrano 38.07 22.75 22.56
Ghotki Mirpur Mathelo 1-Mirpur-1 17.35 13.9 12.65
Ghotki Mirpur Mathelo 3-Dhangro 24.76 15.11 14.44
Khairpur Mirs Kingri 4-Kot Mir Muhammad 23.4 13.17 13.23
Khairpur Mirs Kingri 6-Sadarji 20.67 14.87 12.78
Khairpur Mirs Kingri 8-Ahmedpur 33.42 14.21 16.59
Khairpur Mirs Kot Digi 3-Fakirabad 34.2 14.58 15.55
Khairpur Mirs Kot Digi 6-Mohbat Wah 31.44 17.5 18.35
Khairpur Mirs Mirwah 8-Veesar 29.85 16.61 16.43
Naushero Feroz Bhiriya 11-Molhan 20.71 12.07 9.91
Naushero Feroz Mehrabpur 2-Mehrabpur-II 15.25 10.51 10.41
Sukkur Rohri 11-Dandhi 20.17 13.28 10.9
Sukkur Rohri 3-Kandhra 20.84 13.83 13.95
Sukkur Rohri 7-Patni 17.5 10.82 10.82
Karachi City New Karachi Town 12-Gulshan-e-Saeed 31.77 15.34 20.32
Karachi City North Nazimabad Town 7-Mustafabad 39.44 25.56 35.21
Karachi City Saddar Town Saddar_default 50 27.5 35.71
Jacobabad Garhi Khairo 2-Khuda Abad 34.79 15.88 17.66
Jacobabad Garhi Khairo 5-Muhammad Pur 22.68 16.43 15.55
Jacobabad Jacobabad 7-Jacobabad-VII (Jaffarabad Mohalla) 32.03 14.11 15.49
Jacobabad Thull 10-Karim Bux 21.92 13.41 14.7
Jacobabad Thull 12-Thull-2 30.66 19.93 15.83
Kashmore Kashmore 1-Guddu 20.83 9.91 8.8
Kashmore Kashmore 4-Buxapur 29.77 14.88 15.59
Kashmore Tangwani 11-Gulwali 28.05 21.07 16.54
Larkana Larkana 7-Larkana-7 22.21 12.93 14.79
Shikarpur Garhi Yasin 12-Muhammad Panah Odho 24.05 12.86 12.86
Shikarpur Khanpur 1-Khanpur 25.74 12.59 10.52
Shikarpur Shikarpur 8-Shikarpur-8 18.44 13.87 13.44
Mirpur Khas Hussain Bux Mari 1-Mirpur Old 22.07 11.45 12.36
Mirpur Khas Jhuddo 6-Fazal Bhumbro 45.04 33.55 29.27
Mirpur Khas Mirpur Khas 12-Mirwah 29.46 21.08 20.63
Mirpur Khas Mirpur Khas 1-Mirpurkhas-01 27.43 15.55 16.08
Tharparkar Chachro 6-Hirar 33.81 18.61 17.5
Tharparkar Mithi 1-Mithi 33.52 28.07 21.85
Tharparkar Nangarparkar 1-Nagarparkar 22.01 15.35 14.44
Tharparkar Nangarparkar 5-Satidera 46.01 28.8 30.06
Umerkot Samaro 5-Satriyoon 40.63 24.06 26.77
Ghotki Ghotki 3-Ghotki-3 14.58 10.97 9.03
Ghotki Mirpur Mathelo 2-Mirpur Mathelo-2 24.21 13.59 11.82
Khairpur Mirs Faiz Gunj 7-Razabad 18.61 13.83 15.13
Naushero Feroz Naushero Feroz 7-Koor Hassan 28.36 14.65 12.53
Naushero Feroz Naushero Feroz 8-Masurji Wah 31.83 21.65 21.17
Sukkur New Sukkur 14-Small industries 17.6 14.62 14.29
Karachi City New Karachi Town 1-Kalyana 29.55 16.29 20.38
Karachi City Orangi Town 1-Mominabad 30.83 16.53 22.32
Karachi City Orangi Town 5-Madina Colony 37.75 18.26 29.19
Karachi City SITE Town 3-Jahanabad 40.16 22.37 28.41
Jacobabad Jacobabad 5-Jacobabad-V (Phool Bagh Mohalla) 37.44 17.15 16.8
Kambar Shahdadkot Kambar 4-Boohar 32.82 14.48 12.86
Kambar Shahdadkot Kambar 5-Gaibi Dero 37.81 12.92 9.73
Kambar Shahdadkot Miro Khan 2-Bahram 28.06 12.59 12.47
Kambar Shahdadkot Shahdadkot 5-Aitbar Khan Chandio 26.24 12.96 13.33
Larkana Bakrani 2-Mud Baho 20.29 12.17 12.56
Larkana Dokri 4-Tatri 15.05 11.76 11.38
Larkana Larkana 13-Dhamrah 25.8 14.67 13.78
Larkana Larkana 17-Phul 15.14 11.82 11.04
Larkana Larkana 1-Larkana-1 25.84 14.41 15.76
Larkana Rato Dero 10-Tayab 26.49 15.49 17.47
Larkana Rato Dero 11-Lashari 19.74 12.5 12.25
Shikarpur Khanpur 7-Pir Bux Shujrah 17.71 13.45 13.84
Shikarpur Lakhi 9-Sehwani 14.74 12.94 13.3
Shikarpur Shikarpur 4-Shikarpur-4 20.08 12.34 14.23
Shikarpur Shikarpur 5-Shikarpur-5 17.63 12.89 14.06
Shikarpur Shikarpur 9-Karan 12.14 11.7 11.39
Mirpur Khas Digri 6-Mir Khuda Bux 44.82 26.2 26.4
Mirpur Khas Sindhri 1-Ismail Jo Goth 24.05 13.21 12.79
Sanghar Sanghar 7-Kihori HQ at Village Khud Bux Chang 27.29 13.32 12.39
Sanghar Shahdadpur 11-Lundo 23.16 13.74 14.75
Sanghar Shahdadpur 5-Shahpur Chakar 47.39 29.29 27.95
Sanghar Sinjhoro 8-Syed Sibghatullah Shaheed 37.28 18.43 25.67
Tharparkar Chachro 15-Dahili 33.42 25.74 27.39
Tharparkar Chachro 1-Chelhar 37.68 22.84 21.9
Tharparkar Chachro 2-Kantio 23.67 15.08 15.55
Tharparkar Mithi 6-Bhakuo 35.01 26.45 23.03
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 1-Jillani 29.64 14.22 15.16
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 5-Luqman 25.11 13.46 14.78
Khairpur Mirs Mirwah 11-Mandan 24.56 18.42 19.46
Naushero Feroz Bhiriya 8-Ghair Gaju 27.65 18.4 17.24
Naushero Feroz Kandiaro 9-Jam Noorullah 22.47 15.33 14.64
Naushero Feroz Mehrabpur 7-Saeedpur 25.34 14.8 16.18
Sukkur Rohri 8-Panhwar 24.18 11.91 12.47
Naushero Feroz Mehrabpur 1-Mehrabpur-I 19.51 13.88 14.25
Sukkur Sukkur 5-Adam Shh / Barrage Colony 33.74 18.54 21.56
Naushero Feroz Kandiaro 10-Bhorti 17.55 11.4 11.35
Naushero Feroz Moro 4-Khair Wah 20.7 13.07 13.42
Naushero Feroz Moro 9-Gachero 23.61 14.7 13.77
Sukkur New Sukkur 19-Bagerji 13.42 11.03 13.68
Sukkur Pano Aqil 9-Dadloi 26.36 12.69 12.38
Sukkur Rohri 5-Ali Wahan 20.11 11.29 12.43
Umerkot Pithoro 3-Shadi Pali 20.04 11.25 11.68
Umerkot Samaro 3-Araro Bhurgari 34.61 20.93 23.48
Umerkot Umerkot 8-Khararo Syed 51.33 43.12 36.24
Ghotki Ghotki 8-Bandh 21.37 15.73 14.17
Ghotki Mirpur Mathelo 8-Yaro Lund 30.05 17.55 17.89
Khairpur Mirs Gambat 2-Gambat-II 34.93 16.15 16.83
Khairpur Mirs Gambat 7-Ripri 17.76 12.95 12.27
Khairpur Mirs Kingri 5-Hadal Shah 28.81 14.63 15.84
Khairpur Mirs Kot Digi 10-Jhando Mashaikh 28.87 14.59 15.37
Khairpur Mirs Kot Digi 8-Jiskani 29.24 13.75 15.03
Khairpur Mirs Mirwah 9-Baqi Khan 29.74 17.72 15.37
Khairpur Mirs Sobhodero 1-Sobhodero 29.55 14.38 13.9
Naushero Feroz Bhiriya 3-Bhiria City 18.96 10.77 10.76
Naushero Feroz Naushero Feroz 5-Abran 34.5 18.33 17.79
Naushero Feroz Naushero Feroz 6-Noorpur 35.79 24.47 20.41
Sukkur New Sukkur 12-New Pind 15.09 13.26 15.38
Sukkur Sukkur 9-Old Sukkur 20.75 14.32 15.95
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 7-Nizamani 25.32 14.05 14.11
Khairpur Mirs Kot Digi 5-Deh sohu 21.34 13.39 14.39
Khairpur Mirs Nara 4-Tajjal 24.92 12.94 15.58
Naushero Feroz Kandiaro 14-Dabhro 18.51 12.69 13.21
Naushero Feroz Kandiaro 8-Muhbat Dero Jatoi 20.79 12.93 12.35
Naushero Feroz Mehrabpur 4-Halani 18.49 14.18 12.54
Naushero Feroz Moro 8-Kahkat 30.2 13.31 14.43
Sukkur New Sukkur 20-Tamachani 20.77 14.62 16.13
Sukkur Pano Aqil 10-Sultanpur 24.28 12.86 12.55
Sukkur Pano Aqil 2-Mehran 27.12 12.28 14.32
Sukkur Rohri 10-Sangrar 21.52 12.77 10.62
Sukkur Sukkur 2-Mir Masoom Shah 21.41 12.82 16.84
Sukkur Sukkur 4-Shaikh Sheenh 25.58 15.25 16.25
Sukkur Sukkur 6-Shamsabad 12.87 21.48 11.48
Khairpur Mirs Kingri 9-Kolab Jial 31.71 15.43 13.5
Khairpur Mirs Kot Digi 1-Kotdiji 16.33 10.59 10.82
Khairpur Mirs Sobhodero 2-Ranipur 32.93 21.26 18.92
Khairpur Mirs Sobhodero 5-Madd 20.24 13.44 12.35
Naushero Feroz Kandiaro 13-Kamaldero 16.58 15.26 13.98
Naushero Feroz Kandiaro 1-Kandiaro (Urban) 32.3 12.7 13.52
Naushero Feroz Moro 5-Deparja 19.94 12.16 11.89
Naushero Feroz Naushero Feroz 3-Darya Khan Mari 31.8 19.57 20.3
Naushero Feroz Naushero Feroz 9-Bhambhri 28.55 20.16 18.09
Sukkur New Sukkur 13-Gushan-e-Iqbal 16.01 15.13 13.53
Sukkur Pano Aqil 6-Nauraja 23.28 15.14 14.83
Sukkur Sukkur 3-Shaheed Ganj 24.05 13.35 18.25
Sukkur Sukkur 7-Gharibabad 17.22 12.64 15.21
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 6-Therhi 21.52 14.08 12.59
Khairpur Mirs Kot Digi 4-Layari 29.29 14.39 13.88
Khairpur Mirs Mirwah 1-Thari Mirwah 29.98 16.28 18.1
Khairpur Mirs Mirwah 6-Hindyari 25.74 15.42 15.33
Khairpur Mirs Nara 5-Khenwari 23.54 15.42 18.77
Khairpur Mirs Sobhodero 9-Pir Hayat Shah 31.26 17.38 17.4
Naushero Feroz Moro 11-Fatoo Bilal 33.44 16.35 17.11
Naushero Feroz Moro 7-Lalia 26.77 14.46 14.49
Sukkur New Sukkur 16-Rahooja 18.56 14.48 15.47
Sukkur Rohri 4-Trimoonh 15.5 12.54 13.07
Sukkur Salehpat 2-Tarai 40.05 24.18 19.57
Sukkur Salehpat 3-Lal Juryo Khan Shambani 33.77 12.63 13.17
Sukkur Sukkur 8-Pir Ellahi Bux 25.6 15.92 18.04
Khairpur Mirs Kingri 3-Manghanwari 36.66 20.24 18.49
Khairpur Mirs Kot Digi 2-Kumb 39.47 18.01 15.81
Khairpur Mirs Kot Digi 7-Fatehpur 27.25 14.2 14.12
Khairpur Mirs Sobhodero 3-Hingorja 22.42 16.39 15.71
Naushero Feroz Bhiriya 1-Tharushah 23.57 13.88 13.81
Naushero Feroz Naushero Feroz 11-Phull 30.91 16.59 18
Sukkur New Sukkur 17-ARAIN 14.48 12.11 13.42
Sukkur New Sukkur 18-Bachal Shah 14.03 11.55 12.66
Sukkur Pano Aqil 1-Pano Akil 37.22 23.47 20.12
Sukkur Rohri 2-Badil Bekas 17.56 11.69 12.67
Sukkur Pano Aqil 12-Mubarakpur 17.36 13.23 11.74
Sukkur Pano Aqil 5-Sadhuja 25 17.5 15.8
Sukkur Rohri 9-Arore 16.64 11.95 12.31
Ghotki Ghotki 10-Umer Daho 19.54 12.82 11.44
Ghotki Ghotki 11-Ali Bagh 27.61 14.94 12.64
Ghotki Ghotki 12-Bago Daho 25.61 12.35 14.54
Khairpur Mirs Sobhodero 8-Sagyoon 23.26 13.88 14.64
Naushero Feroz Bhiriya 10-Khahi Qasim 31.66 17.68 14.76
Naushero Feroz Bhiriya 2-Bhiria Road 22.88 12.05 12.57
Naushero Feroz Kandiaro 7-Khan Wahan 31.74 18.34 13.12
Naushero Feroz Moro 1-Moro-1 20.97 12.96 13.2
Naushero Feroz Moro 3-Moro-3 27.95 15.59 14.95
Sukkur Pano Aqil 8-Nindapur 23.26 14.81 13.63
Sukkur Rohri 6-Loung Bhatti 18.77 12.19 10.97
Sukkur Salehpat 1-Salehpat 37.67 22.44 20.57
Badin Golarchi S.F. Rao 2-Shaheed Fazil Rahu 25.78 13.59 16.78
Badin Golarchi S.F. Rao 7-Kario 28.25 14.53 14.95
Dadu Johi 8-Bahawalpur 26.8 12.79 15.18
Hyderabad Hyderabad 3-Mosu Khatian 25.02 12.76 13.73
Hyderabad Hyderabad City 12-U.C. City-12 33.04 15.14 18.68
Hyderabad Qasimabad 1-Qasimabad UC-1 27.64 13.24 15.41
Matiari Matiari 5-Sekhat 19.89 10.71 9.85
Shaheed Benazirabad Daur 13-30-Amerji-13 40.08 25.9 24.67
Shaheed Benazirabad Sakrand 11-Marvi 34.13 23.52 20.72
Tando Muhammad Khan Bulri Shah Karim 2-Allah Yar Turk 39.39 25.14 29.54
Tando Muhammad Khan Tando Ghulam Hyder 3-Nazarpur 45.84 24.63 24.29
Tando Muhammad Khan Tando Muhammad Khan 2-UC-II Town T.M. Khan 26.24 14.07 13.72
Thatta Jati 2-Kar Mailk 34.58 28.33 18.75
Karachi City Baldia Town 5-Saeedabad 32.74 18.13 20.97
Karachi City Bin Qasim Town 1-Ibrahim Hyderi 46.23 28.22 32.49
Karachi City Gulshan-e-Iqbal Town 1-Dehli Mercantile Society 44.94 23.53 28.9
Karachi City Jamshed Town 3-Azam Basti 33.83 21.21 26.75
Karachi City Jamshed Town 8-Jat Land Lines 32.78 16.46 22.81
Karachi City Jamshed Town Jamshed_default 55 25 62.5
Karachi City Kemari Town 4-Baba Bhit 35 17.93 22.83
Karachi City Lyari Town 9-Singolane 42.87 23.24 24.9
Karachi City Malir Town 2-Kala Board 38.27 17.59 21.01
Karachi City North Nazimabad Town 8-Shadman Town 37.5 30 47.5
Karachi City SITE Town 4-Metrovil 40.52 19.92 26.15
Jacobabad Jacobabad 8-Jacobabad-VIII (Dastagir Colony) 22.3 11.96 14.31
Jacobabad Thull 18-Balochabad 24.89 16.62 15.93
Jacobabad Thull 7-Misripur 30.72 21.78 20
Kambar Shahdadkot Naseerabad 5-Dera 27.13 16.55 17.61
Kambar Shahdadkot Shahdadkot 2-Shahdadkot-2 29.12 12.5 13.57
Kambar Shahdadkot Shahdadkot 4-Silra 33.19 13.86 15.32
Kashmore Kandhkot 1-Khandhkot-I 24.05 12.23 11.05
Kashmore Kashmore 10-K.S. Ali Bilawal Khan Domki 25.55 15.89 12.84
Kashmore Kashmore 3-Kashmore-2 31.72 16.36 18.73
Kashmore Tangwani 10-Suhliani 34.64 19.35 15.8
Larkana Larkana 5-Larkana-5 31.69 15.23 16.18
Larkana Larkana 8-Larkana-8 19.83 13.57 13.57
Larkana Rato Dero 6-Saidu Dero 19.09 13.55 13.47
Shikarpur Shikarpur 7-Shikarpur-7 25.22 15 15.61
Mirpur Khas Digri 2-Tando Jan Muhammad 36.78 25.74 25.78
Mirpur Khas Mirpur Khas 11-Daulatpur 27.6 18.62 18.94
Sanghar Sanghar 5-Chutiaryoon 36.63 18.37 20.04
Sanghar Sanghar 6-Kanhar 43.26 18.98 17.69
Sanghar Shahdadpur 3-Shahdadpur-3 42.5 30.17 25.37
Tharparkar Chachro 7-Saranghiar 42.73 27.5 25.45
Tharparkar Diplo 2-Sobhiar 33.28 20.78 21.16
Tharparkar Mithi 8-Islamkot 31.15 26.32 23.97
Umerkot Kunri 1-Kunri 28.81 29.35 27.42
Umerkot Samaro 2-Samaro Road 31.96 16.52 23.15
Ghotki Mirpur Mathelo 4-Garhi Chaker 26.25 16.54 16.57
Ghotki Mirpur Mathelo 6-Sono Pitafi 25.31 17.9 16.38
Ghotki Ubauro 2-Langho 19.14 15.12 14.6
Khairpur Mirs Gambat 9-Jado Wahan 31.9 14.7 15.28
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 11-Baberloi 24.93 14.16 15.26
Khairpur Mirs Khairpur Mirs 12-Mehar Ali 23.94 15.56 13.73
Naushero Feroz Bhiriya 12-Dalipota 15.83 11.29 9.73
Naushero Feroz Bhiriya 7-Chanheen 23.67 14.43 14.19
Naushero Feroz Kandiaro 11-Abad 16.42 12.18 11.41
Naushero Feroz Mehrabpur 3-Behlani 22.68 12.94 13.36
Naushero Feroz Mehrabpur 6-Jiando Rajpar 24.9 14.39 15.76
Naushero Feroz Naushero Feroz 4-Mithiani 34.03 17.11 17.04
Sukkur New Sukkur 15-Newgoth 21.21 14.48 15.77
Sukkur Pano Aqil 3-Hingoro 32.21 17.5 21.29